Mysterie 14/18 - De Eerste Wereldoorlog onverklaard
Richard Heijster
Mysterie 14/18 - De Eerste Wereldoorlog onverklaard
Veel mensen die heden ten dage in België en Frankrijk het oude Westfront van de Eerste Wereldoorlog bezoeken, krijgen te maken met onverklaarbare en ongrijpbare verschijnselen. Boven de voormalige slagvelden hangt 'iets magisch'.

Veel mensen voelen zich bespied op volkomen verlaten plekken of voelen zelfs dat ze ergens niet welkom zijn, alsof de tijd voor hen heeft stilgestaan. Ook tijdens de oorlog van 1914-1918 vonden volop gebeurtenissen plaats die niet door de geaccepteerde wetenschap te verklaren zijn. 

De wonderbaarlijke verschijnselen die zich op of rond het slagveld voordeden en nog steeds voordoen worden in Mysterie 14/18 : de Eerste Wereldoorlog onverklaard op een nuchtere wijze uitgebreid behandeld.

Tevens onderzocht en beschreef auteur Richard Heijster diverse bronnen waaruit blijkt dat het uitbreken van de oorlog al lang van te voren zou vastliggen. Het resultaat is een bijzonder boek dat zich laat lezen als een spannend verhaal voor bij de open haard.

Maar het boek is meer : het zal de levensvisie van menig lezer veranderen. De schrijver draagt de overtuiging uit dat er meer is dan datgene wat we doorgaans als normaal beschouwen.

Technische gegevens:
Gepubliceerd 14/04/2000.