Nieuwpoort Sector 1917
Kristof Jacobs
Op vrijdag 22.06.2007 om 19.00u werd het boek "Nieuwpoort sector 1917" van auteur Kristof Jacobs, voorgesteld in de stadshalle te Nieuwpoort.

De voorstelling werd geopend door de Schepen voor Cultuur Geert Vanden Broucke, die dit initiatief prijsde en zijn persoonlijke band als oud-leraar van de auteur aanhaalde.

Vervolgens werd het woord gegeven aan Prof. Dr. Alex Vanneste, Prodecaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Universiteit Antwerpen, die met zijn lezing "Een klein land in Den Grooten Oorlog" iedereen 45 minuten aan z'n stoel kluisterde. Op een heel boeiende wijze werd de aanzet van WOI uiteengezet, doorspekt met details zoals de draadversperring tussen Nederland en België en al wat dit met zich meebracht. Hij moedigde ook alle initiatieven aan die ten goede komen aan geschiedschrijving van deze periode.

Ten slotte nam Kristof Jacobs zelf, de aanwezigen mee in een tocht door alle hoofdstukken van het boek met natuurlijk de nadruk op zijn passie en tevens de hoofdbrok van het boek, de ondergrondse oorlogsvoering in en om de kuststad Nieuwpoort.

Korte omschrijving boek: Nieuwpoort Sector 1917

"Nieuwpoort" Voor velen wordt deze naam geassocieerd met vakantie, kusttoerisme, gezelligheid, zon, zee en strand. Voor sommigen is het sinds generaties hun vast woonplaats of de thuishaven van hun schip.

Voor anderen staat Nieuwpoort gelijk aan verschrikking, ellende, angst, dood, ….oorlog. Jammer genoeg zijn de laatste getuigen van deze barre tijd uiterst zeldzaam geworden en moeten we ons richten tot geschriften en documenten als enige informatiebron.

Eén van deze laatste getuigen was Bert Fearns (1898-1997). Zijn verhaal vormt zo wat de rode draad doorheen deze publicatie. Zowel actuele gebeurtenissen te Nieuwpoort, als zaken uit het verleden bevestigen het verhaal van deze man die op 18 jarige leeftijd in het oorlogsgeweld geworpen werd.

In 1999 haalde Nieuwpoort opnieuw de nationale en internationale pers met de berichten van verzakte woningen. Britse academici refereerden naar het ondergrondse oorlogsverleden van de stad. locale politici en een hoogleraar aan de koninklijke militaire school deden het verhaal af als larie.

Aan de hand van historische documenten, militaire archieven, regimentsverslagen, getuigenissen en meer dan 350 foto's en afbeeldingen wordt de situatie in en rond Nieuwpoort gedurende 1917 weergegeven. Het tot nu toe vergeten verhaal van de Britse en Australische Tunneling compagnieën en hun werk in de Belgische kustsector vormt de leidraad in dit stukje geschiedenis van de eerste wereldoorlog.

De aanwezigheid van de Britse en Australische troepen aan de monding van de IJzer wordt gekaderd in de toenmalige militaire strategie en dit aangevuld het persoonlijk verhaal van een 18 jarige soldaat die in Nieuwpoort terechtkwam. Dit verhaal was de start van het onderzoek die tot dit boek leidde.

Het wordt uitgegeven door Uitgeverij De Krijger in Erpe-Mere en is verkrijgbaar tegen de prijs van € 40 bij de uitgever en de betere boekhandel, of bij de auteur zelf.


Gepubliceerd 22/06/2007.