Nieuwpoort - Sleutel tot het IJzerfront
Walter Lelièvre, Roger Lampaert
Nieuwpoort - Sleutel tot het IJzerfront
Eind oktober 1914. De IJzerslag is voorbij. Via de Ganzepoot in Nieuwpoort is de streek tussen de IJzer en de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort onder water gezet. Dankzij de zee en haar getijden is men erin geslaagd de tegenstander op afstand te houden. Maar eenmaal de onderwaterzetting beëindigd, volgt er een lange periode van het in stand houden en controleren van het waterpeil. Hiertoe richt de genie een speciale eenheid op die gedurende het verloop van de oorlog een zeer belangrijke rol zal spelen in het verdedigen van het laatste restje vaderland. Het grote militaire belang van de onderwaterzetting schept een belangrijk probleem van controle en onderhoud. Aldus is hier een belangrijke taak weggelegd voor de mannen van kapitein Robert Thys, die instaan voor het op peil houden van het waterniveau. Technische problemen, de dagelijkse beschietingen op het sluizencomplex en de kracht van de natuurelementen gooien steeds weer roet in het eten. Maar dit alles verhindert niet om de vijand dankzij de inzet van de ‘sappeurs-pontonniers’ gedurende vier jaar af te houden. Dit boek probeert de lezer een beeld te geven van de inspanningen die deze mannen elke dag moesten leveren om de troepen met de steun van het water te beschermen tegen een overmachtige vijand. In de annalen over de Eerste Wereldoorlog wordt immers weinig melding gemaakt van de prestaties van deze eenheid.

Walter Lelièvre publiceerde reeds enkele boeken met archiefbeelden over Nieuwpoort en Ramskapelle. Hij is een gepensioneerde Commandant vlieger (navigator), nu stadsarchivaris van Nieuwpoort.

Roger Lampaert publiceerde reeds diverse boeken over de Eerste Wereldoorlog, waaronder Brieven van achter de IJzer, Ieper, waar klaprozen bloeien en Van Maas tot IJzer.

Technische gegevens:
  • Ondertitel: Sleutel tot de IJzervlakte
  • ISBN 9789038222899
  • NUR 688 - Vaderlandse geschiedenis
  • Pagina's 221
  • Jaar 2014
  • Uitgeverij: Academia Press

Gepubliceerd 29/10/2014.