Op naar de Grote Oorlog - Mairi, Elsie en de anderen in Flanders Fields
Op naar de Grote Oorlog - Mairi, Elsie en de anderen in Flanders Fields
Een revolutionair plan: Mairi en Elsie, twee Britse vrouwen willen kort na de IJzerslag, einde 1914, pal achter de loopgraven in Pervijze een hulppost oprichten. Wat door de legerleiding laatdunkend als een experiment van één dag beschouwd wordt, duurt ruim drie jaar.

In Pervijze werkt het duo zich al vlug in een heldenrol. Mairi en Elsie brengen gewonde soldaten op een draagberrie naar hun hulppost, verzorgen hun gewonden, trekken tanden zonder verdoving of ze stappen met emmers hete soep naar de voorposten. Hun hulppost wordt verschillende keren beschadigd of vernield, maar de twee blijven in Pervijze. In maart 1915 verbiedt het geallieerde opperbevel te Parijs aan alle vrouwen de toegang tot de eerste linie, tussen Nieuwpoort en Pervijze, behalve aan de onvervaarde Mairi en Elsie. Aleen zij krijgen een rood pasje uitgereikt, waarmee ze overal in de geallieerde linies doorgang krijgen.

Hoe de twee reeds vóór 1914 fervente motorrijdsters waren. Hoe ze zelf moesten zorgen voor de financiering van hun hulppost en ambulances. Hoe Elsie barones werd. En hoe hun frontcarrière abrupt eindigde in maart 1918. U leest het van naaldje tot draadje in dit stevig gedocumenteerde boek. Een fascinerend verhaal. Geïllustreerd met vele schitterende, nog nooit eerder gepubliceerde foto's.

Technische gegevens:
Gepubliceerd 01/12/2001.