Our soldiers - Onze soldaten '14-'19 - Historical Research (De geschiedenis)
Paul O'Connor
Our soldiers - Onze soldaten '14-'19 - Historical Research (De geschiedenis)
'Our Soldiers' werd geïnspireerd door de herdenking van negentig jaar einde van de Eerste Wereldoorlog en het verdwijnen van de laatste oud-strijders van de Grote Oorlog.

Dit boek maakt deel uit van een ruimer samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Nieuw-Zeeland en de prominente rol van de Nieuw-Zeelanders in het drama van Flanders Fields.

Dit is het derde deel van dit project waarin de auteur, Paul O'Connor, departementshoofd Geschiedenis aan de Burnside High School in Christchurch, Nieuw-Zeeland, als befaamd historicus het geschiedkundig aspect van de Nieuw-Zeelandse soldaten in W.O.I en vooral in de Westhoek behandelt. Zijn interesse in Wereldoorlog I werd in de eerste plaats aangewakkerd door lessen geschiedenis te geven in zijn eigen school, en daarna door een bezoek aan Passendale en de Somme in 2004. Dank zij een beurs van de Royal Society Teaching Fellowship aan de Universiteit van Canterbury in 2005 kon hij zich verdiepen in dit onderwerp. Hierdoor kreeg hij de mogelijkheid om de bijdrage van Nieuw-Zeeland aan de geallieerde oorlogsinspanningen in meer detail te bestuderen, als onderdeel van zijn onderzoeksproject 'From Papanui to Passchendaele' (www.pap-to-pass.org).

Het verhaal van de New Zealand Division is niet zo gekend als het zou moeten zijn. De meeste Nieuw-Zeelanders weten wel iets over de gedoemde campagne in Gallipoli, die het middelpunt vormt van ANZAC-Day. Het is de dag dat Nieuw-Zeelanders diegenen herdenken die hun land dienden en ervoor stierven. Slechts weinigen zijn zich bewust van de 2,5 jaar die de Divisie doorbracht aan het Westelijk front, om te vechten in verschillende wanhopige veldslagen. Twee van die veldslagen vonden plaats in Ieper in oktober 1917. Broodseinde was een duur bevochten overwinning; Nieuw-Zeeland's Passendale een catastrofale nederlaag. De slag van 12 oktober was de zwartste dag in de militaire geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Langzaamaan groeit het besef van het grimmige karakter van die dag. Ondanks de verschrikkelijke ervaring in Passendale en de geleden verliezen, ging de Nieuw-Zeelandse Divisie door en boekte trots een record als een van de grootste en meest succesrijke eenheden in het Britse leger. Hoewel de Nieuw-Zeelanders eervol hebben gediend in andere conflicten van de 20ste en 21ste eeuw, zien ze de eerste Nieuw-Zeelandse Divisie als de oorsprong en de inspiratie van de zich ontwikkelende militaire tradities.
  • Deel I van deze reeks: "Our soldiers - onze soldaten '14-'18 - poëzie van Willem Persoon, naar het Engels vertaald door Katlijn Van Acker - ISBN 9789070959845
  • Deel II van deze reeks: "Our soldiers - onze soldaten '14-'19 - poëzie van Kate McColl, naar het Nederlands vertaald door Tony Rombouts - ISBN 9789070959883
Over de auteur:

Paul O’Connor (°Nieuw-Zeeland) werd in 2009 als historicus geselecteerd voor deelname aan het intercontinentaal samenwerkingsproject "Our Soldiers", een kruisbestuiving tussen beeldende kunstenaars en auteurs uit Vlaanderen en Nieuw-Zeeland. Dit internationaal project bestaat uit 3 delen, het eerste deel is van de Vlaamse auteur Willem Persoon (ISBN 9789070959845 - poëzie – met vertaling naar het Engels door Katlijn Van Acker, het tweede deel bestaat uit poëzie van de Nieuw-Zeelandse Kate McColl (ISBN 97890959883 - uit het Engels vertaald door Tony Rombouts). Alle bundels werden geïllustreerd met grafisch werk van Veerle Rooms (Vlaanderen) en Lieve Bierque (Nieuw-Zeeland).

Technische gegevens:
  • ISBN 978 90 70959 5987 6 - paperback - 64 blz.
  • € 18,00
  • Geïnteresseerden kunnen dit boek bestellen door overschrijving van € 19,00 op rekening 220-0916493-73 met vermelding “Paul O’Connor” - het boek wordt dan zonder verdere kosten toegezonden.¨
  • Contact: berghmans.uitgevers@telenet.be

Gepubliceerd 04/12/2010.