Passendale, de strijd om het dorp
Nigel Cave
Passendale, de strijd om het dorp
De Slag om Passendale, onder die benaming kent menigeen de Derde Slag om Ieper. Een hoogst misleidende benaming, zo blijkt, vermits de strijd om dit belangrijke Vlaamse dorp slechts de eindfase was van een veel omvattender veldslag die drie maanden woedde. Bovendien was de verovering van Passendale en omgeving zelfs in die eindfase niet meteen de belangrijkste inzet van de strijd.

Dit boek is echter allereerst een gids, vermijdt dan ook andere standpunten dan die van soldaten die daadwerkelijk aan de strijd deelnamen.

In deze gids wel uitsluitend aandacht voor aanvallen van Canadezen en Nieuw-Zeelanders, dus niet van Britten en Australiërs die in dezelfde strijd betrokken waren. Laatstgenoemden komen aan bod in een ander boek.

Na het succes van 4 oktober 1917 in de Slag om Broodseinde, neemt veldmaarschalk Sir Douglas Haig de (omstreden) beslissing de strijd verder te zetten. Vanuit Bellevue en Mosselmarkt behouden de Duitsers een overzicht over de Britse linies, kijken ze onbelemmerd uit op Ieper en zijn hinterland. De verovering van de heuvelrug zuidelijk van Passendale zou niet enkel de Duitse observatie danig verstoren, het zou het Britse commando een waardevolle uitkijkpost in handen spelen met zicht over de Duitse stellingen.

Anderzijds zou het de Britten in een kwetsbare saillant maneuvreren, al zou die dan weer een geschikte uitvalsbasis kunnen blijken voor een geallieerd offensief in de lente. Het zijn echter de Duitsers, niet de geallieerden, die in april 1918 als eerste een aanval ondernemen. In ijltempo heroveren de keizerlijke troepen de grond waar hun geallieerde tegenstanders in de herfst zo hardnekkig om streden. In september pas slagen Belgen en Britten erin op hun beurt het terrein te heroveren, waarop de geallieerden begin oktober erin slagen uit de saillant te breken.

Dit boek spitst zich toe op de Canadezen. Zij vochten kort maar heftig: in een tijdspanne van negen dagen wonnen ze liefst negen Victoria Crosses. Dat geeft aan hoeveel moed en opoffering en uithouding de Slag om Passendale wel vergde. En het maakt Passendale in de hedendaagse (militaire) geschiedenis tot een begrip.

Technische gegevens:
  • Auteur : Nigel Cave
  • Prijs : 22,50 euro (inclusief portkosten)
  • Aantal pagina's : 144
  • Illustraties : 100
  • Uitgever : Uitgeverij De Krijger

Gepubliceerd 10/01/2001.