Relict, zoeken naar de Grote Oorlog
Marco Magielse
Relict, zoeken naar de Grote Oorlog
Na het lezen van vele boeken betreffende de Grote Oorlog en de nodige bezoekjes aan de welbekende monumenten op de frontlijn stapte fotograaf Marco Magielse, auteur van 'Relict, zoeken naar de Grote Oorlog', in augustus 2006 het museum van Stijn Butaye (Roeselarestraat 7 in St.-Juliaan) binnen. Hier was de oorlog geen monument van goed onderhouden grafstenen en strakgeschoren grasperken, hier waren de echte resten van de oorlog te zien, gevonden op het land van de Pondfarm. Roestige obussen, een Lee Enfield met het hout er nog aan, halfvergane Stahlhelmen, een emmer vol loden shrapnelbolletjes. Dit was de andere kant van de herinnering, rauw en vuil. Zoals de oorlog was.

Het bezoekje wakkerde de fascinatie van Magielse aan en na contact met een uitgever was er al snel een plan voor een boek. Aan de hand van Stijn en later ook Bart en Heidi Verfaillie van Krulleute in Langemark werd de streek doorkruist en belandden we op het erf van verzamelaar Geert, in de Dreve van Johan Vandewalle, in het piepkleine huisje van piottendochter Maria Dewilde en in het atelier van Shrapnel Charlie, die ons zo kortgeleden nog ontviel. De oorlog kwam tot leven door de ontmoetingen met deze mensen, elk gesierd door hun unieke eigenaardigheden. Het boek zou niet louter een fotoboek worden, dat werd al snel duidelijk. De verhalen van de mensen mochten niet verloren gaan, die moesten opgetekend worden. Magielse begaf zich op een gebied waar hij zich nog niet vaak had gewaagd; dat van de geschreven tekst. Een gesprek met Johan Vandewalle in de auto op weg naar een dorp onder de rook van Antwerpen moest aldus verwerkt worden tot een leesbaar verhaal. Johan vertelde over de Zonnebeke Five, een ongelooflijk en ontroerend verhaal. Twintig pagina's met haast onleesbaar gekrabbel vol vitale informatie leverde het gesprek op, Johan was niet kort van stof geweest.

Na zo'n twee jaar van reisjes naar de Belgische en Franse frontlijn kon gesproken worden van een boek dat gereed was. Zelfs de vormgeving was klaar: het boek kon gedrukt en verspreid worden. Helaas liep het proces daar spaak. Enige tijd later besloot Magielse tot uitgeven in eigen beheer en lag er in januari 2012 dan eindelijk een fysiek bewijs van alle inspanningen. Al snel kwamen de eerste reacties binnen. Waardering voerde de boventoon: blijkbaar was er behoefte aan een dergelijk boek, met foto's en verhalen niet alleen over de officiële gedenktekens, maar ook met mensen uit de frontstreek. Zij brengen de geschiedenis tot leven in dit boek. De keuze van Magielse om door te zetten en zelf te investeren in zijn geesteskind was een goede geweest. Zeker toen hem bekend werd dat Shrapnel Charlie nog op zijn sterfbed tevreden door het boek had gebladerd wist hij het zeker. Deze mensen verdienden een eigen monumentje.

Op 22 april 2012 kon u het boekje aan € 25 verkrijgen tijdens de Erfgoeddag 2012 in Langemark.

Meer info via: www.deafbeelding.nl / www.depondfarm.be


Gepubliceerd 13/04/2012.