Sanctuary Wood & Hooge - Slagveld België 6
Nigel Cave
Sanctuary Wood & Hooge - Slagveld België 6
Wat niet zo eenvoudig bleek was het terugvinden wat er juist was gebeurd in de omgeving van het museum Hill 62.

De streek die in dit boek wordt beschreven is langs het noorden begrensd door de noordkant van het gehucht Hooge, de oostelijke en zuidelijke uithoeken van Sanctuary Wood en ten zuiden door het uitgestrekte dorp Zillekebe. Zelfs in deze relatieve beperkte omgeving is er zo veel gebeurd dat er geen gebeurtensisen van 1917 worden behandeld en slechts weinig van 1914. 

In de periode tussen de lente en de herfst van 1915 verdween de naam Hooge zelden uit de dagbladen, en het was voor een langere tijd wellicht de meest gevreesde plaats voor de Britse soldaat. De nieuwe gruwelen van gas en vlammenwerpers kwamen kort na elkaar in deze sector. En dit kwam nog bij de vreselijke dreiging van een mijnenoorlog.

De Canadezen worden herinnerd dor hun gedenkteken op Hill 62 waarbij de aspecten van hun acties in juni 1916 worden vermeld. Generaal Sir John Glubb kwam hier voor het eerst in de frontlinie in de winter van 1915, als jonge officier bij de Royal Engineers. Hij beschrijft op zijn eigen manier zijn periode te Zillebeke en in de linies. Een kort stukje illustreert hoe de oorlog veranderde, vooral in de bewegingsoorlog die de zomerdagen van 1918 kenmerkte.

Om te volgen wat er hier wordt neergeschreven kan dit enkele uren of zels een dag in beslag nemen. Er wordt gehoopt dat dit boek de persoon die deze streek bezoekt een interessante tijd mag meegeven, en leerrijk mag zijn voor de lezer thuis. Boven alles hoopt de auteur dat het ertoe mag bijdragen om de huidige generatie de herinnering aan de mannen die de ellende en de vernieling doorstonden van het grootste conflict dat het mensdom heeft geteisterd, levendig te houden.

Technische gegevens:
  • 13,5 x 21,5 cm staand
  • Auteur : Nigel Cave
  • Uitgegeven door Uitgeverij De Krijger
  • Prijs : 22,50 euro
  • Aantal pagina's : 115

Gepubliceerd 22/09/2001.