St Julien - Slagveld België 13
Graham Keech
St Julien - Slagveld België 13
De Tweede Slag om Ieper staat vooral bekend omwille van het eerste gebruik van gifgas. In een wereld die reeds lang gewend is geraakt aan de barbaarsheid van oorlogsvoering, kunnen we ons nog nauwelijks voorstellen hoe verontwaardigd de Geallieerden waren over de invoering van dit verschrikkelijke wapen. In hun getuigenissen geven mannen van alle rangen uiting aan hun angst en verachting.

Hoewel de Canadezen een zeer belangrijke rol speelden in deze slag wordt de opmerkelijke bijdrage van het Franse Leger te gemakkelijk vergeten. Het is uiteraard niet eenvoudig om veel sporen te vinden van de aanwezigheid van de Fransen in en rond Ieper, maar ze waren er wel degelijk en in groten getale, zowel in 1914 als in 1915.

Dit boek handelt over de gevechten van de Tweede Slag om Ieper in 1915 en leidt de reiziger naar de belangrijkste punten en begraafplaatsen die ermee verbonden zijn. Eens buiten de stad Ieper bleef het landschap behoorlijk intact, al heeft de moderne bebouwing er wel toe bijgedragen dat sommige delen van het slagveld uit het gezicht of onder het beton verdwenen.

Behalve een veldslag werd het ook de genadesalg in de moeilijke relatie tussen Generaal Sir Horace Smith-Dorrien en Sir John French en leidde het in het midden van de gebeurtenissen tot het ontslag van deze eerste.

De Tweede Slag om Ieper is één van de zeldzame gelegenheden waarbij de Duitsers aan het Westelijk Front een omvangrijk offensief inzetten. Door een gebrek aan middelen kon de chaos die door het gebruik van het nieuwe wapen was ontstaan, niet worden uitgebuit, zodat de slag kan gezien worden als een mislukking. De Geallieerden raakten in de boog rond Ieper echter wel in een bijzonder moeilijke situatie verzeild, en alle pogingen om uit te breken uit de stellingen rond de stad zouden voortaan bijzonder moeilijk zijn.

Technische gegevens:
  • 13,5 x 21 cm staand
  • Auteur: Graham Keech
  • Uitgegeven door Uitgeverij De Krijger
  • Aantal pagina's: 152

Gepubliceerd 05/03/2005.