The graves are nice this time of year
Jimmy Kets
The graves are nice this time of year
De vernieuwende kijk van fotograaf Jimmy Kets op het herdenkingslandschap van de Eerste Wereldoorlog in België

Jimmy Kets zocht de voorbije twee jaar in heel Vlaanderen en Wallonië naar restanten en monumenten van 1914-1918, van in de Westhoek tot in Limburg.

Het hedendaagse herdenkingslandschap van de Eerste Wereldoorlog wordt in dit fotoboek verrassend in beeld gebracht en geeft een vernieuwende en dynamische kijk op de herdenking van de Groote Oorlog.

Met tekstbijdragen van Joost Vandecasteele en Maarten Van Alstein.

Het boek bij de gelijknamige tentoonstelling in de Lokettenzaal van het Vlaams Parlement van 25 september tot 24 december 2014.
 
“Als we naar de foto’s van Jimmy Kets kijken, dan zien we de blik van een fotograaf met een perfecte balans tussen respect en een totaal gebrek aan respect. Het zijn beelden die de erudiete historicus en de onwetende leek op dezelfde afstand naar de monumenten doen kijken, hoe deze in symbiose zijn met wat daarna is gekomen, hoe ze elementen zijn van een groter geheel.

Door net niet in te zoomen, door de grandeur niet op te zoeken, door het vanzelfsprekende standpunt niet in te nemen, door zijn kleuren voor de verandering ingetogen te houden, door de relatie met de passant of net de leegte te onderzoeken, slaagt Jimmy Kets erin om de kerntaak van fotografie te vervullen, die erin bestaat een moment van één seconde te kiezen en vast te leggen om er zo voor te zorgen dat de toeschouwer langer dan een seconde moet blijven kijken en een eigen verhaal moet verzinnen. Een ander verhaal dan dat wat ons is aangeleerd.”

Joost Vandecasteele

Technische info
  • Prijs: 19,95 EUR (incl. verzendingskosten)
  • 29,5 x 29,5 cm
  • 168 bladzijden
  • Hardcover
  • Quadrichromie
  • Tweetalige editie Nederlands-Engels
  • ISBN 978 94 9137 696 2
  • Uitgeverij Hannibal

Gepubliceerd op 29/12/2016.