Tot ziens in Steenkerke
Fons Margot
Tot ziens in Steenkerke
Op het militaire kerkhof van Steenkerke bij Veurne, vlakbij het atelier van zanger-beeldhouwer Willem Vermandere, ligt soldaat Alfons Margot begraven, de "Nonkel Fons" van Fons Margot, die bij zijn geboorte op 21 juli 1921, zijn voornaam erfde.

"Nonkel Fons" was op 6 februari 1897 te Brugge geboren. Hij wou als broeder naar de missies in Kongo trekken, maar toen in 1914 de oorlog uitbrak kwam hij in Frankrijk terecht. Hij meldde zich als oorlogsvrijwilliger, en was dus twintig toen hij in 1917 te Oostkerke sneuvelde en te Steenkerke begraven werd. Achter het IJzerfront was hij "thuis" bij een gastvrije Franse familie te Dieppe. Zijn broer Arthur, die tijdens de "slag van Halen" gewond werd en als krijgsgevange de rest van de oorlog in een kamp in de buurt van Berlijn zou doorbrengen, bleef zowel met hem als met zijn ouders en zuster in het door de Duitsers bezette Brugge corresponderen. Deze briefwisseling van en naar Dieppe en Brugge via Doeberitz (Berlijn) werd, toen Fons gesneuveld was, teruggevonden, en werd tachtig jaar na de wereldoorlog 1914-1918 het stramien van dit boekje.

Fons' neef en naamgenoot had het geluk de tweede wereldoorlog te overleven, hoewel hij ook, als burger, als soldaat en als agent van de inlichtings- en actiediensten, aan levensgevaar blootgesteld was. Het getuigenis van de jongeman die te Steenkerke rust weze meteen een bescheiden echo van het zo vaak weerklonken "nooit meer oorlog!".

Technische gegevens:
  • Genaaid
  • 128 bladzijden.
  • Formaat: 140 x 210 mm
  • Papier 135 gram
  • Voorzien van originele afdrukken en foto's
  • Prijs: € 12,50

Gepubliceerd: 09/01/2003.