Uitgaven provincie West-Vlaanderen
In het spoor van '14-'18. Langs Nieuwpoort, Diksmuide, Ieper en Armentiéres

Vier historische gedocumenteerde auto- of fietsroutes in de Westhoek en Noord-Frankrijk langs getuigenissen uit de Eerste Wereldoorlog (militaire begraafplaatsen, monumenten, enz.).

1994, 80 p. - € 6,20

Door Vlaanderen en Artesië : In het spoor van de "Grote Oorlog"

Route langs grensoverschrijdend kunstbezit van West- en Frans-Vlaanderen door het vroegere frontgebied van de Vlaamse kustvlakte tot de heuvels van Artesië.

1996, vouwkaart
Hangt inhoudelijk samen met de brochure 'In het spoor van '14-'18'

Cultuureducatieve lessenpakketten Ieper-Ieperboog Noord

Brochure van het educatief pakket 'Excursie Ieperboog' rond W.O. I.
Deze excursie is ten noorden van Ieper gesitueerd.
1997, 38 p. - € 1,25

Kan apart verkregen worden maar wordt meestal als totaal-pakket verkocht.
Totaal educatief pakket (3 brochures) kost € 3,75

Cultuureducatieve lessenpakketten Ieper-Ieperboog Zuid

Brochure van het educatief pakket 'Excursie Ieperboog' rond W.O. I.
Deze excursie is ten zuiden van Ieper gesitueerd.
1997, 38 p. - € 1,25
Kan apart verkregen worden maar wordt meestal als totaal-pakket verkocht.
Totaal educatief pakket (3 brochures) kost € 3,75

Cultuureducatieve lessenpakketten Ieper-Ieperboog Noord

Lerarenbrochure van het educatief pakket 'Excursie Ieperboog' rond W.O. I.
1997, 38 p. - € 1,25
Kan apart verkregen worden maar wordt meestal als totaal-pakket verkocht.
Totaal educatief pakket (3 brochures) kost € 3,75

Zij die vielen als helden (deel 1 en deel 2)

Cultuurhistorische analyse en inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen.
Tweedelige publicatie, 1995; deel 1 : 176 p. - deel 2 : 496 p.
€ 81,00

Alfred Bastien en het IJzerpanorama

Nederlandstalige catalogus van een gelijknamige tentoonstelling in 2001 door conservator Aleks Deseyne opgezet in het Memoriaal Prins Karel op het Domein Raversijde in Oostende.

De catalogus bevat drie delen :
  • Leven en werk van de schilder Alfred Bastien, tevens vriend van Prins Karel
  • Het IJzerpanorama (met een korte schets van opzet en geschiedenis van panorama's), dat tijdens de twee wereldoorlogen in Oostende te bezoeken was en een beeld gaf van het IJzerfront tijdens de Eerste Wereldoorlog.
  • Catalogus van tentoongestelde werken.
2001, 93 p.
€ 7,50

1918. Het bevrijdingsoffensief gezien door Koningin Elisabeth

Nederlandstalige catalogus van een gelijknamige tentoonstelling in 1998 door conservator Aleks Deseyne opgezet in het Memoriaal Prins Karel op het Domein Raversijde in Oostende. De catalogus bevat twee delen : De koninklijke familie en het bevrijdingsoffensief van 1918 en Het bevrijdingsoffensief gezien door koningin Elisabeth, een fotoreportage.
1998, 61 p. - € 3,80

Te bestellen bij :

Provinciaal Informatiecentrum
Jan Van Eyckplein 2
8000 Brugge
telefoon 050-40 74 74
fax 050-40 74 75
provincie@west-vlaanderen.be


Gepubliceerd 01/10/2002.