Van de oorlog hoor ik niets - Hoe een dove vrouw de oorlog beleefde
Aurel Sercu
Van de oorlog hoor ik niets - Hoe een dove vrouw de oorlog beleefde
Van de oorlog hoor ik niets is wellicht het meest menselijke oorlogsverhaal dat sinds lang op de Vlaamse boekenmarkt verscheen.

Het gaat om het dagboek van Marie Desaegher, een eenvoudige volksvrouw uit Boezinge (bij Ieper). Ze is 25 als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en haar eigen oorlog beleeft en strijdt: vluchtmiseries, de zorg om jongere broers en zussen en andere familieleden, de epidemieën, de problemen om voedsel of onderdak te vinden.

Niet zo bijzonder, alleen is Marie Desaegher volslagen doof. Ze hoort dus het geweld niet waar ze midden in zit, ze hoort evenmin de verhalen van de vluchtelingen en de soldaten. Ze ziet echter alles geburen en voelt zich in het tweede oorlogsjaar geroepen om haar oorlogsindrukken neer te schrijven.

Het dagboek bleef toevallig bewaard tot het onder ogen kwam van Boezingenaar Aurel Sercu. Hij voorzag het manuscript van verklarende noten en kritische commentaren.

Deze verzorgde en opvallend geïllustreerde uitgave is een document dat de streekgeschiedenis overschrijdt !

Technische gegevens:
Gepubliceerd 14/04/2000.