Vergeten stemmen uit de Grote Oorlog
Max Arthur
Vergeten stemmen uit de Grote Oorlog
De Eerste Wereldoorlog verteld door zij die het meemaakten. Ooggetuigenverslagen van veteranen uit het UK, Duitsland, de VS en Canada.

In 1972 begon een team van wetenschappers en archivarissen, allen werkzaam bij het Imperial War Museum, met het opsporen van de gewone mannen en vrouwen die hadden geleefd gedurende een van de meest aangrijpende perioden van de moderne geschiedenis: de Eerste Wereldoorlog. Het werd een uniek en omvangrijk project.

Veteranen uit Groot-Brittannië, Duitsland, Amerika, Australië en Canada werden uitvoerig geïnterviewd over hun dagelijkse belevenissen aan en buiten het front.

Het archief van al deze getuigenissen en verhalen is uitgegroeid tot een van de belangrijkste in zijn soort en bevat een uniek verslag van het dagelijkse leven in de Eerste Wereldoorlog. Deze geluidsbanden, waarvan een deel decennialang onbeluisterd bleef, bevatten de vergeten stemmen van een generatie die inmiddels niet meer bij ons is.

Maar nu, meer dan dertig jaar later, heeft schrijver Max Arthur, na honderden uren te hebben doorgebracht in het archief, er deze opmerkelijke geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog van gemaakt.

Technische gegevens:
  • € 22
  • ISBN: 90 5466 586 6
  • Uitgave Roularta Books.

Gepubliceerd 22/11/2004.