Verminkte stilte - De Belgische invalide soldaten van de Groote Oorlog
Pieter Verstraete, Christine Van Everbroeck
Verminkte stilte - De Belgische invalide soldaten van de Groote Oorlog
Met een voorwoord van Sophie de Schaepdrijver

Honderd jaar geleden barstte de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid los. Vier jaar lang zouden miljoenen soldaten en ontelbare burgers dag in dag uit met het oorlogsgeweld worden geconfronteerd. Zeker bij de militairen die gelegerd waren langs de kilometerslange frontlinies liet de oorlog onuitwisbare sporen na. Hoewel de huidige herdenkingsactiviteiten mensen bewust weet te maken voor de impact van de Eerste Wereldoorlog, bleef een bepaalde groep soldaten tot nu toe wat buiten beeld, namelijk de groep soldaten die met een blijvende fysieke of psychische beperking verder door het leven moesten gaan.

Met de publicatie van Verminkte stilte: De Belgische invalide soldaten van de Groote Oorlog willen de auteurs ervoor zorgen dat ook deze soldaten een plek krijgen toegekend in de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.

In dit boek gaan Pieter Verstraete en Christine Van Everbroeck op zoek naar de impact van de Eerste Wereldoorlog op het lichaam en de geest van de Belgische soldaat. Aan de hand van onont¬onnen archieven, persoonlijke documenten en bestaande historische overzichten reconstrueren ze welke initiatieven werden genomen om de Belgische invalide soldaten tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog te re-integreren in het leger en de samenleving. Het resultaat is een aangrijpend en ontluisterend verhaal waarin de Groote Oorlog vanuit een onbekende hoek wordt benaderd.

«Dit boek levert pionierswerk op grotendeels onontgonnen terrein (…). Dank aan de auteurs : hun onderzoek in zeer verspreide bronnen maak van deze in stilte gehulde oudstrijders tijdegenoten met een stem» (uit het voorwoord van Sophie de Schaepdrijver).

Het boek werd ook in het Frans gepubliceerd, onder de tijtel «Le silence mutilé. Les soldats invalides belges de la Grande Guerre».

Over de auteurs
  • Pieter Verstraete is als docent Historische Pedagogiek verbonden aan de Onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven.
  • Christine Van Everbroeck is Doctor in de Geschiedenis. Zij is directeur ad interim van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
  • Met een voorwoord van Sophie de Schaepdrijver.
  • Door Chris Spriet vertaalde oorlogsgedichten.
Technische gegevens:
  • Formaat : 19 x 26 cm, softcover
  • Paginering : 200 pagina’s, gekleurde afbeeldingen
  • ISBN : 978-2-87037-786-4
  • Prijs : 35 euro
  • Presses universitaires de Namur - www.pun.be

Gepubliceerd 21/11/2014.