Vlaanderen Niemandsland 1914
Patrick Goossens, Lieve Meiresonne
Vlaanderen Niemandsland 1914
UITGEGEVEN DOOR DAVIDSFONDS / LEUVEN
VLAANDEREN NIEMANDSLAND 1914
VAN GENDARMEN, VRIJWILLIGERS EN BURGERWACHTEN TIJDENS DE EERSTE OORLOGSMAANDEN

Onbekend stukje Eerste Wereldoorlog voor het eerst uitvoerig behandeld
Over de chaos in de maanden tussen de bezetting van Brussel en de aftocht van het Belgische leger

20 augustus 1914. Brussel wordt ingenomen door het Duitse leger. De verslagenheid is groot. Het Belgische leger, dat zich teruggetrokken heeft binnen de fortengordel rond Antwerpen, lijkt kansloos.

De Duitsers trekken vanuit Brussel door het land van Dender en Schelde richting Parijs. Dit gebied is een soort niemandsland, nu eens bezet door Duitse troepen, dan weer ingenomen door een allegaartje van Belgische burgerwachten, gendarmen, vrijwilligers en reguliere soldaten.

In de streek heerst chaos en paniek. Er woedt een bloedige guerrillaoorlog tussen de Duitse 'Ulanen' (verkenners) en de gewapende burgerwacht. Om steden als Aalst en Dendermonde wordt verwoed gevochten, Gent dreigt te worden verwoest door de Duitse artillerie. Sabotageploegen worden her en der uitgestuurd om bruggen en spoorlijnen te vernielen.

Het is een 'vergeten' oorlog, die zeer veel leed onder de burgerbevolking veroorzaakt, niet in het minst door de terreur die de Duitse strijdkrachten zonder veel scrupules uitoefenen op de burgers.

PATRICK GOOSSENS en LIEVE MEIRESONNE bogen zich voor het eerst over dit 'onbekend' stuk van de Eerste Wereldoorlog. In Vlaanderen Niemandsland 1914 behandelen ze de gebeurtenissen in dit gevaarlijke niemandsland tussen de bezetting van Brussel en de aftocht van het Belgische leger naar de IJzer. De vele foto's, kaartjes, krantenberichten, verslagen en brieven uit die tijd laten je kennismaken met dit onbekend stukje Eerste Wereldoorlog.

Technische info:
Gepubliceerd 24/10/2009.