WOI in 3D
Jan Vanderstraeten
WOI in 3D
Honderdtwintig jaar voor de moderne 3D-technologie werd de ‘derde dimensie’ in beelden gecreëerd dankzij de stereofotografie. Twee beelden op glas of karton, elk in 2 dimensies, werden driedimensionaal zichtbaar in een stereoscoop. Deze techniek werd meer dan een eeuw geleden zo populair als de televisie in onze tijd.

Alhoewel het streng verboden was, namen vele soldaten een camera of stereofoto-apparaat mee naar het front, waarmee ze de voor hen belangrijkste gebeurtenissen in beeld brachten. Pas na de Grote Oorlog kwamen hun ongecensureerde beelden in het openbaar. Het thuisfront zag voor het eerst het ware gezicht van het front dat door de censuur vier jaar werd verborgen gehouden. De beelden, bekeken door de stereograaf, waren stille getuigen van het onmenselijke leven in loopgraven, van de dorpen veranderd in ruïnes, van hun verminkte en verwonde krijgsmakkers en van zij die gesneuveld waren.

JAN VANDERSTRAETEN en GEERT VANVAERENBERGH selecteerden uit een verzameling van 550 stereofoto’s van het Westelijk front honderd beelden uit de Eerste Wereldoorlog. Een 3D-brilletje brengt de kijker 100 jaar terug en geeft levensecht de Grote Oorlog weer. Elk beeld wordt begeleid met achtergrondinformatie: een landkaartje, foto’s van hoe het er vandaag uitziet, getuigenissen, feiten… In het begeleidend boekje komt de lezer meer te weten over stereofotografie en over het verband met de Eerste Wereldoorlog.

Technische info:
  • ISBN nummer: 9789063066529
  • Prijs: € 69.95
  • Uitgegeven bij Davidsfonds

Gepubliceerd 04/12/2013.