Ganzenpoot en Albert I-monument officieel beschermd
26 januari 2000 - Nieuwpoort - Bron: Het Nieuwsblad
Vlaams minister voor Monumenten en Landschappen Johan Sauwens (VU&ID) heeft op advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen beslist het sluizencomplex De Ganzenpoot en het nabijgelegen Albert I-monument in Nieuwpoort defintief als monument te beschermen. Ook de oude schutsluis op de vaart Ieper-Komen op het grondgebied van Zillebeke is voortaan officieel beschermd.

Het sluizencomplex De Ganzenpoot heeft een grote industrieel-archeologische waarde. Het is een uniek voorbeeld van een groot sluizencomplex uit de jaren 1876-1877, bestaande uit schut- en uitwateringssluizen die beantwoorden aan uitzonderlijke plaatselijke noden voor de scheepvaart en de waterhuishouding van het achterland. De dienstgebouwen zijn opgetrokken in de zogenaamde traditionele wederopbouwstijl.
De minister besliste ook het Koning Albert I-monument te beschermen samen met de nabijgelegen oorlogsgedenktekens. Dat zijn de gedenkplaten van de Belgische weerstandsorganisatie nabij de Veurnesluis, de Schuilplaats der sluiswachters bij het Veurnesas, de gedenkplaten van de provincie West-Vlaanderen en de gedenktekens van P. Bracke, van de 81ste territoriale infanteriedivisie en het Brits gedenkteken.
De omgeving van het sluizencomplex en van de nabijgelegen oorlogsgedenktekens hebben een belangrijke stedenbouwkundige waarde. De minister besliste heel de site als stadsgezicht te beschermen.

Schutsluis

Sauwens beschermde ook de oude schutsluis op de vaart Ieper-Komen op het grondgebied van Zillebeke. Het is een voorbeeld van een schutsluis met een rechte kolk, met sluishoofden voorzien van puntdeuren en ook werkend als voedingssluis voor de watervoorziening van het kanaal Ieper-Komen.
De sluis dateert van het begin de 20ste eeuw en is een onderdeel van de vaart Ieper-Komen die al in de 17de eeuw was gepland maar pas in de tweedehelft van de 19de eeuw gerealiseerd werd. De plaatselijke geologische omstandigheden en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderden een succesvolle uitbouw. De sluis is bijgevolg nooit in gebruik genomen. (KRV)