Gedenkbord voor 150 jaar station Nieuwpoort
30 januari 2018 - Nieuwpoort - Bron: Stad Nieuwpoort
Op initiatief van  de Vriendenkring van de Spoorwegweerstand, i.s.m. het stadsbestuur en m.m.v. het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten van Koning Albert I – sectie Nieuwpoort, wordt op vrijdag 9 februari 2018 een herdenkingsbord onthuld op de hoek van de Astridlaan/Langestraat. 

Het bord is opgedragen aan de spoorwegarbeiders die tijdens de aanleg, onderhoud of door het oorlogsgeweld het leven lieten, alsook aan hen die behoorden tot het Treinregiment.  De spoorwegberm vormde vanaf 31 oktober 1914 gedurende 4 jaren een onoverkomelijke grens voor de oprukkende Duitse troepen.Dit bord herinnert ook aan het eerste stationsgebouw van Nieuwpoort dat echter tijdens WO I volledig werd vernield. Op zondag 9 februari 1868  (en niet 1968 zoals eerder vermeld) kwam hier de eerste trein aan vanuit Diksmuide en werd zowel de spoorlijn Diksmuide – Nieuwpoort” officieel ingehuldigd. Het station heette aanvankelijk “Nieuport”; in 1880 werd dat “Nieuport-Ville” en in 1910 werd het “Nieuwpoort-stad”. 

Programma
  • 11.15 u onthulling herdenkingsbord
  • aansluitend opening van de fototentoonstelling in de hall van het stadhuis, gelegenheidstoespraken met receptie.
Info: vansteenkisteodila@hotmail.com