Sasmeester Kemp (Veurne): belangrijker dan Cogge en Geeraert?
08 november 2018 - Veurne - Bron: Geert Spillebeen
Het overvloedige water dat niet meer weg kan in Nieuwpoort wordt hierlangs naar Frankrijk afgevoerd. Ook de scheepvaart komt er voorbij met transporten van munitie, eetwaren en legermateriaal van en naar Duinkerke. De schrijver Abraham Hans getuigt: "Victor Kemp draait niet alleen aan de zwengel. Hij is telegrafist, een ambtenaar met verantwoordelijkheid, die voor de veiligheid van een heel gebied moet zorgen.". Victor heeft niet de eer genoten die hij verdiende. Je mag hem naast Karel Cogge en Hendrik Geeraert plaatsen. (Uit KW, 2017)
 
Een nieuw monument aan de  Sasstaat  te VEURNE voor sasmeester VICTOR Cyriel KEMP
 
Vijfentwintig jaar geleden kreeg Maurits Timperman het verhaal te horen van sasmeester Victor Kemp, die gedurende de Eerste Wereldoorlog, met veel water-, materiaal- en technische kennis, maar niet altijd zonder levensgevaar instond, om het peil van de onderwaterzetting in de IJzerstreek dagdagelijks  tweemaal te controleren en zo nodig weer op het gewenste peil te brengen. 
 
Dankzij de ‘Vrienden van Victor Kemp’ en de sponsors wordt op zondag 11  november 2018 om 18u een monument onthuld in de Sasstraat te  VEURNE,  rechtover het Sashuis, waar hij destijds zijn taken volbracht. Volgend jaar verschijnt er ook een boek over de sasmeester, ook van de hand van Maurits Timperman.

Wie was Victor Kemp?

Die man was achtereenvolgens sasmeester te Boezinge (nabij Steenstrate), te Veurne (van de Nieuwpoortsluis) en van de Dampoortsluis (Fort Lapin) in Brugge. Drie sluizen waar ‘Sasmeester’ Victor Kemp (°Boezinge, 14.09.1860 – +Brugge, 13.02.1940) alles bijeen, 38 jaar het beste van zichzelf heeft gegeven. 
 
Zo heeft de intelligente, hardwerkende en moedige Veurnse sasmeester, tijdens de Grote Oorlog, in Veurne, aan zijn Nieuwpoortsluis en in zijn ontvangkantoor, vaak 24 uur op 24 uur, meer dan zijn ding gedaan. In dienst van de bevoorrading van burgers en militairen, in dienst van vervoer van zieken en gewonden. Vaak in hachelijke en levensgevaarlijke omstandigheden. Kemp speelde – in nauwe samenwerking met de hogere genieofficieren – als Victor Jamotte en Robert Thys – ook een belangrijke rol in het op peil houden van de onderwaterzetting en dit iedere dag, heel de oorlog door.  (van eind oktober 1914 tot 28 september 1918)  Hij was de bereidwillige deskundige inzake de waterwegen van Veurne-Ambacht, op wie zij altijd konden rekenen. Cogge werd in drie dagen wereldberoemd, de heldhaftige Kemp kwam nauwelijks in de publieke belangstelling.
 
Vooral dankzij Commandant Robert Thys, bevelhebber van de Compagnie van de Sapeurs-Pontonniers én auteur van Nieuport 1914-1918. Les Inondations de l’Yser et la Compagnie des Sapeurs-Pontonniers du Génie Belge. (Parijs, 1922), en dankzij Abraham Hans, oorlogsjournalist bij de toenmalige Telegraaf, auteur van de De Groote Oorlog en Bloedig IJzerland (Antwerpen, 1920-21, en Brussel 1920-21), en niet in het minst in de recente werken van auteur Paul van Pul hebben we de betekenis van sasmeester Victor Kemp leren kennen. 
 
Tijd dus  om dringend zijn volledig waar verhaal te vertellen: gestuwd Bernard Duwez, kleinzoon van Robert Thys en vooral door onze werkgroep bestaande uit Chris, Luc  en Ann Kemp (drie enthousiaste kleinkinderen van de sluiswachter), Willy Emmanuel Van Geert (militair deskundige), Bernard Demeester, (ontwerper vorm van het monument,  preparator beeldmateriaal, kaarten en en plannen, e.d.), José Clauw (allround medewerker), Raymond Smessaert (maker van het ‘kleiorigineel’ van Kemp-medaillon), Carla Jans (ontwerptekening voor de Kemp-medaillion), Ludo en José Tyteca (foto- en videoreportage 11 november),  René Essel  (communicatie en fotografie), Maurits Timperman  ( coördinator, drijvende kracht en auteur van het Kemp-verhaal in wording). 

Recent benoemde ereburger Maud Vanhauwaert schonk ons haar gevleugelde woorden; wij zullen die met graagte blijven koesteren! 

Organisatie:  De Vrienden van Sasmeester Victor Cyriel Kemp
 
11 november – Herdenkingsfakkeltocht VEURNE
 
Veurne 1918, een bewogen laatste oorlogsjaar voor de stad. Eind maart komt de stad hevig onder vuur te liggen. Dagenlange Duitse bombardementen teisteren de binnenstad en vele Veurnaars slaan op de vlucht. Andere blijven hun stad trouw gedurende de gehele oorlogsperiode, zoals sasmeester Victor Kemp, met heldhaftige daden zette hij ook zijn stempel op het oorlogsgegeven in de regio en mag hij trots in de eregalerij gezet worden naast die andere Veurnaar, Karel Cogge.  

In het najaar van 1918, keert de rust en vrede terug en Veurne wordt terug een provinciestadje ipv hoofdstad van het onbezette België. De heropbouw kan beginnen…

Een receptie in het belevingscentrum ‘Vrij Vaderland’ wordt aangeboden aan alle deelnemers van de fakkeltocht. Tijdens de receptie kunnen aanwezigen de tijdelijke tentoonstelling over ‘Joe English’bezoeken en ondertussen genieten van de opvoering  ‘Den Grooten Oorlog tussen de patatten’, gebracht door het muzikaal duo Lien&Bart.
 
Locatie: Grote Markt (startplaats fakkeltocht)  Zondag 11  november 2018
Vrij Vaderland (Receptie en concert)  Start: 18u00  - Duur: 60 minuten
Inschrijven:  https://webshopveurne.recreatex.be/Activities/Detail?id=EB3462FB-29D1-E811-80C6-5820B1E20440