Start aanplanting frontbomen
20 maart 2019 - Nieuwpoort - Bron: Stad Nieuwpoort
Op dinsdag 19 maart 2019 is gestart met de inplanting van een 30-tal herdenkingsbomen op het grondgebied van Nieuwpoort. Deze aanplantingen kaderen in het project Herdenkingsbomen 14-18.


 
Vanaf de IJzermonding langs het waterfront worden er tot Diksmuide tal van bomen aangeplant. Deze bomen worden geplaatst op locaties die goed zichtbaar zijn voor bezoekers: langs openbare wegen, velden, beekoevers, bosranden en in bermen.

Om de herinneringsbomen te herkennen, worden ze voorzien van een metalen boomkorf. Deze dragen telkens een sober kleursignaal, gebaseerd op het kleurgebruik van de geallieerde frontlijnkaarten.
 
Boomkorven op de frontlijn van de Geallieerden krijgen een blauwe bovenrand, deze op de Duitse frontlijn een rode bovenrand. De korven zullen voorzien worden van een infobord en een historische landschapsfoto.