Remembrance VIFF voor Pieter Gielen
16 oktober 2019 - Nieuwpoort - Bron: VIFF
Remembrance georganiseerd door de Vrienden van het In Flanders Fields Museum Ieper, de familie Gielen i.s.m. stad Bilzen en stad Nieuwpoort
Lokatie: aan het monumentje op de hoek van de Victorlaan en de Jozef Cardijnlaan te Nieuwpoort
Zondag 20 oktober 2019 om 13.30u

Pieter Alfons Gielen
mil. 1907 en Henri Louis De Vos, mil. 1910
soldaten in het 6de Linieregiment, IIe Bataljon, 4e Compagnie
Gefusilleerd te Nieuwpoort Bad op 19 oktober 1914Pieter Alfons Gielen is een van de 11 Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gefusilleerd omwille van insubordinatie (ongehoorzaamheid) of desertie in “het aanschijn van de vijand”. Ruim vóór de eeuwherdenking vroegen enkele nabestaanden aan ons land in het kader van de eeuwherdenking of deze ter dood veroordeelden eveneens als slachtoffers van de oorlog konden worden erkend. Dit was geen vraag naar schuld of onschuld, noch naar gratie, maar gewoon een hoop op enig teken van erkenning van de schande die al bijna honderd jaar op de nagedachtenis van hun familielid en zo ook op hen rust. In de aanbeveling die een wetenschappelijke commissie na een studie over de rechtspraak in het Belgisch leger tijdens de Eerste Wereldoorlog publiceerde in februari van 2019, staat o.a. te lezen: “deze 11 mannen werden verzwolgen door de extreme omstandigheden van de oorlog en hebben een tragisch lot gekend dat er uiteindelijk het gevolg van was. Daarom is het Wetenschappelijk Comité van mening dat deze mannen deel zouden kunnen uitmaken van het collectieve geheugen.”
 
Precies om dat mogelijk te maken en daaraan mee te werken zijn de Vrienden van het In Flanders Fields Museum graag ingegaan op het verzoek van de familie Gielen om aan hun onfortuinlijke familielid een ‘Viff-remembrance’ te wijden. Wij nodigen u graag uit om aan deze plechtigheid deel te nemen, op deze bijzondere zondag van niet één maar twee herdenkingen in de schoot van onze vriendenkring.