Expo: De Nieuwpoortse zoeaven
29 oktober 2019 - Nieuwpoort - Bron: Stad Nieuwpoort
In de stedelijke bibliotheek van Nieuwpoort loopt van donderdag 7 november tot woensdag 4 december 2019 de expo ‘Nieuwpoortse Gewrochten’. Deze is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib. 

Bijna alle nationaliteiten die bij de Groote Oorlog betrokken waren, zijn in de loop van die vier jaren in Nieuwpoort gepasseerd. Zo ook de Franse zoeaven. Zij kregen de rechteroever van de IJzer toegewezen met als opdracht deze tot aan de weg van Lombardsijde en de Redan van Nieuwpoort van Duitsers te vrijwaren. Doel hiervan was het beschermen van het sluizencomplex De Ganzepoot.

Tijdens de tentoonstelling maken bezoekers kennis met het oorlogsverhaal van deze heldhaftige krijgers. In het bijzonder wordt het verhaal van Jules Durivault en Henri Deseck, twee Nieuwpoortse zoeaven, toegelicht.
 
Meer info: Stedelijke bibliotheek (Kokstraat 18A), tel. 058 22 30 40, bibliotheek@nieuwpoort.be