Nieuwe startdatum expo: Mijn oorlog – Juul Filliaert 1914-1918
22 juli 2020 - Nieuwpoort - Bron: Stad Nieuwpoort
In het bezoekerscentrum Westfront te Nieuwpoort komen de oorlogsjaren van Nieuwpoortenaar Juul Filliaert – journalist, uitgever en verzamelaar – opnieuw tot leven. Deze nieuwe expo had normaal gezien op zaterdag 9 mei 2020 moeten openen. Door de lockdown moest Westfront de deuren sluiten en werd het hele gebeuren geannuleerd.
 
Intussen werd een nieuwe startdatum bepaald: op 30 oktober 2020 wordt de expo plechtig geopend, vanaf 1 november 2020 kan het grote publiek Mijn oorlog – Juul Filliaert 1914-1918 ontdekken.
 
De expo werd samengesteld door Luc Filliaert, kleinzoon van Juul Filliaert. Die laatste was als redactie-secretaris van het frontblad De Belgische Standaard betrokken bij alle initiatieven die genomen werden om de culturele en sociale noden van de frontsoldaat te behartigen. Zijn persoonlijke archief, met documenten en een unieke kunstverzameling van frontschilders, plaatst zijn engagement opnieuw in de belangstelling.
 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt ook een rijk gedocumenteerd boek. Deze uitgave met dezelfde titel zal verkrijgbaar zijn in het bezoekerscentrum en bij de Dienst Toerisme voor de prijs van 24,99 euro.
 
Meer info: Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort (Kustweg 2), tel. 058 23 07 33, info@westfrontnieuwpoort.bewww.westfrontnieuwpoort.be