Gidsenopleiding WO1
03 September 2020 - Zonnebeke - Bron: Memorial Museum Passchendaele 1917
In het najaar van 2020 ontrolt het Memorial Museum Passchendaele 1917, in samenwerking met de VZW Genootschap Passchendaele Society 1917 (GPS1917) een volledig hervormd traject voor de opleidingen van battlefield tour gids, museumgids en educatief begeleider.

Het MMP1917 ontplooit de komende jaren een rijk en divers aanbod en wil hiervoor goede en dynamische gidsen, elk met hun eigen specialisaties en competenties aanwerven. Het museum hervormt daarom de gidsenopleiding om op basis van de behoeftes en gidsenprofielen een specifieke opleiding aan te bieden. 

Elke gids (battlefield tour en museumgids en educatief begeleider) dient over een basiskennis te beschikken. De basiscursus reikt daarom bepaalde competenties aan, zoals vermeld in het gidsenprofiel. Historische feitenkennis is hier een erg belangrijk onderdeel van.

Deze basiscursus is noodzakelijk om te kunnen doorstromen naar de andere opleidingsmodules. Wie slaagt voor het basistraject, kan dus niet automatisch aan de slag als gids of educatieve begeleider. Hiervoor dient de gids/begeleider nog een specialisatieopleiding te volgen. In 2020-2021 zet het museum eerst in op de opleiding van educatieve begeleiders.
 
Verloop van opleiding

Het museum stelt in het najaar 2020 het basistraject open, om in het voorjaar 2021 de module van educatieve begeleider op te starten. Dit betekent dat de basismodule voorrang geeft aan kandidaten die educatieve begeleider willen worden. Bij voldoende capaciteit zet het museum de basismodule ook open voor kandidaten die later een andere opleidingsmodule willen volgen. Per geslaagd vervolgtraject als battlefield tour of museumgids kan het MMP1917 de gids inzetten voor deze specifieke modules/producten.

Praktisch
 • Maximum capaciteit: 20 deelnemers (onder voorbehoud)
 • Lessen gaan door in het landhuis: Villa Zonnedaele, Berten Pilstraat 5C, 8980 Zonnebeke
 • Gratis parking op parking 2 (dicht bij locatie)
 • 75% aanwezigheid vereist
 • Lestijden: 30 uur
 • 5 lesvoormiddagen, telkens van 8.30 tot 12.30 uur (4 uren)
 • Afsluitende lesdag met rondrit (8 uren)
 • Schriftelijk examen (2 uren)
 • Kostprijs: € 200,00
 • Inbegrepen: cursus, lesgevers, evtuele toegangsgelden, rondrit, koffie en water, lunch op laatste dag
 • Inschrijven voor 20 september.
Educatieve begeleider

Na de basismodule organiseert het museum de module “Educatieve begeleider” in het voorjaar 2021. Deze opleiding is een praktische, ervaringsgerichte opleiding. De cursist dient te beschikken over de nodige competenties en vaardigheden om educatieve producten of workshops te begeleiden voor een schoolgaand publiek.

Praktisch
 • Maximum capaciteit: 25 deelnemers
 • Lessen gaan door in het landhuis: Villa Zonnedaele, Berten Pilstraat 5C, 8980 Zonnebeke
 • Gratis parking op parking 2 (dicht bij locatie)
 • 75% aanwezigheid vereist
 • Lestijden: 20 uur
 • 4 lesdagen van 4 uren
 • Praktisch examen
 • Kostprijs: € 100,00
 • Inschrijven kan pas na het slagen voor de basismodule.
Meer info: www.passchendaele.be