Archeologisch onderzoek levert bijzonder waardevolle resultaten op
13 oktober 2020 - Geluwe - Bron: Stad Wervik
De afgelopen weken was een team archeologen van BAAC Vlaanderen aan de slag aan de Wervikstraat in Geluwe. Het onderzoek bracht erg bijzondere vondsten uit verschillende periodes aan  het licht. 

Uit de Romeinse periode werden verschillende sporen van gebouwen en crematiegraven gevonden. Die graven bleken bijzonder rijk. Archeologen troffen onder meer glas en aardewerk aan. Hoe deze vondsten in verband staan met het reeds gekende rijke Romeinse verleden van Wervik zal blijken uit een latere studie.

De opgraving bracht ook enkele loopgraven uit WO I aan het licht, wat op zich niet zo vreemd is voor deze streek. De Duitse bezetter was hier van midden oktober 1914 tot midden oktober 1918, wanneer het Britse leger Geluwe en Wervik kwam bevrijden. De herinnering aan de oorlog werd zeer concreet door het aantreffen van de stoffelijke resten van 6 Britse militairen.

Na grondig onderzoek worden zij met volledige militaire eer op een begraafplaats van de ‘Commonwealth War Graves Commission’ begraven, waar deze organisatie voor altijd voor hun graven zal blijven zorgen. Meer dan een eeuw na hun dood, zullen deze militairen hun laatste rustplaats vinden bij hun kameraden, onder een grafsteen met hun naam, of, indien identificatie van de soldaten niet mogelijk zou blijken, onder een grafsteen met de inscriptie ‘Known Unto God’.