Goedkeuring beheersplan Amerikaans hospitaal (D’Arke)
28 maart 2018 - Wervik - Bron: Stad Wervik
De zijgebouwen van d’Arke in de Koestraat in Wervik zijn een zeldzame getuigenis van de zorgverstrekking in de periode aansluitend op de Eerste Wereldoorlog. Deze gebouwen werden in het verleden aangepast zonder rekening te houden met de erfgoedwaarden, die hoofdzakelijk aan de buitenkant van het gebouw aanwezig zijn. Ze zijn op vandaag dan ook zeker aan restauratie toe.

Om hiervoor premies te kunnen bekomen van de Vlaamse overheid, moeten we beschikken over een goedgekeurd beheersplan. Die toelage bedraagt zelfs 80 % in plaats van de gebruikelijke 40 %.  Dit is het gevolg van de gewijzigde eigendomsstructuur. De stad Wervik werd immers eigenaar van de zijgebouwen na een eigendomsoverdracht door het parochiaal centrum Sint-Medardus.

In juli 2017 stuurde de stad Wervik een definitieve versie van het beheersplan op naar het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.   
 
In dit plan wordt een visie beschreven in verband met :
  • Het restaureren van de erfgoedwaarden;
  • Het terug integreren van de verdwenen erfgoedwaarden;
  • Het geven van een nieuwe toekomst aan deze gebouwen door middel van duurzame oplossingen.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft onlangs meegedeeld dat dit beheersplan werd goedgekeurd. Er werd dus een nieuwe en belangrijke stap gezet in de richting van de effectieve start van de renovatiewerken van de zijgebouwen op d’Arke. Het aangestelde architectenbureau Schepens werkt het restauratiedossier ondertussen verder af en voorziet om dit af te ronden tegen eind juni 2018.  De opmaak van de plannen gebeurt in nauw overleg en samen met de jeugdverenigingen Chiro en KSA.  Het definitieve restauratiedossier zal dan  voor goedkeuring worden ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Pas na goedkeuring van dit dossier zal de gunningsprocedure (openbare aanbesteding) worden opgestart. De werken zullen worden aangevat na de behandelingstermijn door het Agentschap Onroerend Erfgoed én de toekenning van de budgetten. renzo.demeulenaere@wervik.be, Tel. 056 95  24 20

 
Bevoegd:
Bert Verhaeghe, schepen van jeugd, bert.verhaeghe@wervik.be, gsm 0479 63 01 26