Nieuwpoort en de natie huldigen Koning-Soldaat en Helden van de IJzer
02 augustus 2022 - Nieuwpoort - Bron: Stad Nieuwpoort
Op zondag 7 augustus 2022 vindt in Nieuwpoort de 87e Nationale Hulde aan Zijne Majesteit Koning Albert I en de Helden van de IJzer plaats. Naar jaarlijkse gewoonte wordt de plechtigheid ingericht aan de voet van het imposante Koning Albert I monument. De Nationale Hulde wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.
 
Zoals de traditie het voorschrijft, betuigen de stad en de natie jaarlijks op de eerste zondag van augustus eer aan Koning-Soldaat Albert I en aan alle Belgische soldaten die sneuvelden tijdens de Groote Oorlog. Na twee corona-edities in beperkte kring wordt deze jaargang van de Nationale Hulde er een als vanouds.


 
Met een indrukwekkend défilé van de Langebrug tot het ruiterstandbeeld van Albert I trekken honderden vaandeldragers om 10 u. de ceremonie op gang. Dat gebeurt onder het goedkeurend oog van de afgevaardigde van de koning. Naast gedelegeerden van de Franse en Britse ambassades zullen ook vertegenwoordigers van verschillende bestuurlijke, militaire en vaderlandslievende instanties aanwezig zijn.
 
Naast de traditionele toespraken in het teken van hoop en vrede is het uitkijken naar de artistieke intermezzo’s door spektakelgroep Vredon en de a capella versie van het Belgisch volkslied door professor-musicus Léon-Bernard Giot.
 
De Nationale Hulde zal ter plekke aan het Koning Albert I monument op groot scherm worden getoond. De plechtigheid wordt ook gelivestreamd via het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van Stad Nieuwpoort.
 
Voor burgemeester Geert Vanden Broucke is het belangrijk dat iedereen de Nationale Hulde kan meevolgen, ook wie er op 7 augustus niet fysiek kan bij zijn in Nieuwpoort. Met de plechtigheid wordt immers een belangrijke boodschap de wereld ingestuurd: “Ook al ligt de schaduw van de Groote Oorlog ruim een eeuw achter ons, de huidige oorlogssituatie toont aan dat de Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer relevant is én blijft. Met deze belangrijke ceremonie willen wij een baken van hoop en vrede zijn voor alle volgende generaties, opdat zij in een democratische en vreedzame maatschappij hun leven verder kunnen uitbouwen. Net daarom spreken we hier jaar na jaar een boodschap van vrede en verdraagzaamheid uit.”
 
Het slotstuk van de ceremonie aan het Koning Albert I monument is de traditionele bloemenhulde aan het ruiterstandbeeld en het neerlaten van de bloemblaadjes van bovenop het gedenkteken. Na de hulde zijn er nog bezinningsmomenten aan de andere monumenten op en rond het sluizencomplex De Ganzepoot: het Nieuport Memorial, de gedenkzuil van de Franse 81e territoriale infanteriedivisie en het IJzergedenkteken.