Chapel O.L.Vrouw van de zege
  • Zicht op de kapel met in de achtergrond de gerestaureerde ruïne van de O.L.-Vrouwkerktoren.
  • Eén van de brandglasramen : Onze-Lieve-Vrouw.
  • Een brandglasraam met Koning Albert en Koningin Elisabeth.
  • Twee gedenkplaten binnenin de kapel.
  • Een klok ter herinnering aan de gesneuvelden van het 9e Linieregiment. Opschrift door Maarschalk Foch : "Kolonel Dejaiffe, uw regiment is zo kranig als flink in het gevecht".
  • Gedenkplaat naar aanleiding van de 80e herdenking.
  • Herdenking in 1964 naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Slag om de IJzer: toespraak door Mgr. Van Waeyenbergh, rector van de Leuvense universiteit (foto Georges Rommelaere).
  • De Vierdaagse van de IJzer houdt halt aan de kapel in 1975 (foto Georges Rommelaere).
Practical info
Who/What
O.L.Vrouw van de zege
Location
Oud-Stuivekens, O.L.Vrouwhoekje
Stuivekenskerke, Diksmuide
Date
06/09/1925
Coordinates
GPS-Reference R5997 - STUIVEKENSKERKE - Oud-Stuivekens, O.L.-Vrouwhoekje
DMSX N 51°03'31.8'' - E002°49'56.1''
DMX N 51°03.530' - E002°49.935'
D N 51.058838° - E002.832244°
UTM 31U E 488243 N 5656381
GOOGLE EARTH 51 03.530 N, 002 49.935 E
Maps
• Mapquest
Info
De kapel van O.L.Vrouw van de zege werd opgetrokken in bruingele baksteen. In het schip en het koor zijn een reeks kleine rondboogvenstertjes aangebracht, voorzien van brandglasramen die diverse taferelen uit de eerste wereldoorlog voorstellen.
Extra information
Ter herinnering aan de 40.000 doden van de wereldoorlog 1914-1918 nam Martial Lekeux in 1923 het initiatief om een kapel te Oud-Stuivekens ter ere van O.L.Vrouw op te richten.+ Oprichting van een comité onder de bescherming van Kardinaal Mercier en onder de ere-voorzitterschappen van Mgr. Waffelaert en Gen. Baron Jacques de Dixmude.+ nationale inzameling van gelden om de bouw van de kapel te bekostigen. Mevr. Callens uit Gent, werd gelast met inzameling van de gelden. (Bron : Stad Diksmuide) Technische beschrijving : De kapel is uitgevoerd in bruingele baksteen. Ze is opgebouwd uit een smalle voorhal, een schip en een driezijdig afgeboord koor en voorzien van steunberen. Zowel de kleine voorhal als de kapel hebben een geknikt zadeldak bedekt met leien en zijn gesteund op overhangende stenen. De voorgevel van de voorhal en de kapel hebben de vorm van een geknipte spitsboog, opzij afgewerkt met negblokken uit witte natuurstenen. De voorhal heeft een rondboogvormige toegang. Boven de deur is er een bakstenen rooster met vijf verticale gleuven. Op de top staat een kruis uit witte natuursteen. In de gevel van de kapel is een roosvenster met maaswerk aangebracht, op de top staat een klein lantaarntorentje met een ijzeren kruis. In het schip en het koor zijn een reeks kleine rondboogvenstertjes aangebracht, voorzien van brandglasramen. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Other items in Stuivekenskerke