Oud-Stuivekens, O.L.-Vrouwhoekje
Practical info
Location
Oud-Stuivekens, O.L.-Vrouwhoekje
Stuivekenskerke, Diksmuide
Coordinates
GPS-Reference R5997 - STUIVEKENSKERKE - Oud-Stuivekens, O.L.-Vrouwhoekje
DMSX N 51°03'31.8'' - E002°49'56.1''
DMX N 51°03.530' - E002°49.935'
D N 51.058838° - E002.832244°
UTM 31U E 488243 N 5656381
GOOGLE EARTH 51 03.530 N, 002 49.935 E
Maps
• Mapquest
Info
Op het gehucht Oud-Stuivekens, nu O.L.V. Hoekje, stond tot in 1870 de parochiale kerk van Stuivekenskerke. Tijdens de eerste wereldoorlog was Oud-Stuivekenskerke een vooruitgeschoven stelling van het Belgisch leger. De oude toren van de vroegere parochiale kerk werd als uitkijkpost gebruikt.

Vandaag bestaat het domein O.L.V. Hoekje uit:
 • de kapel O.L.V.-ter Zege (1925)
 • het puin van/de gerestaureerde voet van de kerktoren - met daarbovenop een oriëntatietafel die 35 belangrijke plaatsen uit de oorlog aanduidt
 • 2 grotere monumenten
 • 41 gedenkzuiltjes van regimenten die deelnamen aan de slag van de IJzer
 • een demarcatiepaal
Extra information
Inhuldiging van de monumenten op de site Oud-Stuivekenskerke:
 • 1923: Ter herinnering aan de 40.000 doden van de wereldoorlog 1914-1918 nam Martial Lekeux het initiatief om een kapel te Oud-Stuivekens ter ere van O.L.Vrouw op te richten.
  • Oprichting van een comité onder de bescherming van Kardinaal Mercier en onder de ere-voorzitterschappen van Mgr. Waffelaert en Gen. Baron Jacques de Dixmude.
  • nationale inzameling van gelden om de bouw van de kapel te bekostigen. Mevr. Callens uit Gent, werd gelast met inzameling van de gelden.
 • 1924: De plaatsing van de demarcatiepaal door de Koninklijke Touring Club van België, rechts van het puin van de toren.
 • 6 september 1925: Wijding en inhuldiging van de nieuwe kapel door Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge.
 • 23 september 1928: Inhuldiging van de gedenkzuil van de verbroedering der Karabiniers-Wielrijders.
 • 1 augustus 1948: Inhuldiging van de gedenkzuil van de verbroedering het 3e Lanciers.
 • 3 augustus 1952: Inhuldiging van het brandraam met wapenschild van het 5e Lanciers in de kapel.
 • 18 september 1955: Wijding van de brandramen door E.H.Beel, pastoor-deken van Diksmuide.
 • 2 september 1956:
  • inhuldiging van de nieuwe klok in de herstelde kloktoren.
  • wijding van een dodenlamp, nieuwe stoelen, een nieuw altaar, de elektrische verlichting in het koor door Z.E.H. Glazemakers.
  • plaatsing van gedenkzuiltjes: 8e /18e , 9e , 12e , 14e en 16e linieregimenten - 1e /4e Jagers te voet – 4e Lanciers.
 • 7 juli 1957: Plaatsing van gedenkzuiltjes : 4e /24e – 11e – 13e Linieregiment – 4e en 9e Artillerie – 1e en 2e jagers te paard – Genie 1e L.A. – P.P.W. 2e R.D. – Genie 3e en 4 L.A.
  • Inhuldiging en wijding van de oriëntatietafel, geschonken door dokter Hemeryck, voorzitter van de verbroedering van het 1e en 4e jagers te voet. Deze oriëntatietafel is het werk van Julien Albert (Antwerpen)
 • 6 juli 1958: Plaatsing van gedenkzuiltjes : 1e /2e Grenadiers – 10e Linieregiment – Loopgraafschutters – Wielrijders kompagnie 5e L.A. – Gezondheidsdienst en Pontonniers Pionniers Wielrijders 1e R.A.
 • 5 juli 1959: Plaatsing van gedenkzuiltjes : 3e jagers te voet – 1e /7e /13e artillerie – 1e /3e Karabiniers – Wielrijders kompagnie 1e L.A. en 10e /16e artillerie
 • 3 juli 1960: Plaatsing van gedenkzuiltjes: 1e/2e gidsen – de panserauto’s – 5e /15e Linieregiment.
 • 2 juli 1961: Plaatsing van gedenkzuiltjes : 2e /4e Karabiniers – 2e/5e jagers te voet. + Inhuldiging en wijding van de versterkte en gedeeltelijke herstelde toren alsook van de orientatietafel die boven de herstelde toren geplaatst werd.
 • 8 juli 1962: Plaatsing van gedenkzuiltjes : 1e/21e Linieregiment en het 2e Lanciers
 • 7 juli 1963: Plaatsing van gedenkzuiltje van het 20e Linieregiment
  • inhuldiging van een bronzen herdenkingsplaat aan de toren ter nagedachtenis van Pater Martial Lekeux, overleden op 16 oktober 1962.
 • 5 juli 1964: Plaatsing van het gedenkzuiltjes van het 4e regiment Jagers te paard.
(Bron : Stad Diksmuide)
Related links
Other items in Stuivekenskerke