Wallpainting in remembrance of WW I
Practical info
Who/What
Ter herinnering aan W.O. I
Location
Stuivekenskerkestraat, St.-Pieterskerk (boven het O.L.-Vrouwealtaar)
Stuivekenskerke, Diksmuide
Coordinates
GPS-Reference R5398 - STUIVEKENSKERKE - Muurschildering WOI
DMSX N 51°04'24.4'' - E002°47'40.3''
DMX N 51°04.407' - E002°47.672'
D N 51.073444° - E002.794528°
UTM 31U E 485604 N 5658012
GOOGLE EARTH 51 04.407 N, 002 47.672 E
Maps
• Mapquest
Info
Een muurschildering ter herinnering aan de eerste wereldoorlog stelt Maria met het kind Jezus voor met aan haar voeten het overstroomde IJzergebied en de verwoeste kerk van Diksmuide. Op de voorgrond leidt een loopbrug naar het water en ligt een dode soldaat en een burger die steunt tegen een berm van zandzakjes.
Extra information
Technische beschrijving : Een muurschildering aangebracht in een spitsboogvormige nis, stelt het volgende tafereel voor: Centraal zit een tronende Maria-figuur met het kind Jezus op een wolk met tegen de achtergrond een stralenbundel. Aan haar voeten ligt het overstroomde gebied, de IJzer en de verwoeste kerk van Diksmuide. Op de voorgrond de frontlijn met een gedode soldaat en een burger gesteund tegen een berm met zandzakjes. Een loopbrug leidt naar het water. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Other items in Stuivekenskerke