Flag of the warveterans
Practical info
Who/What
Vlaamse Oudstrijdersbond Stuivekenskerke
Location
Stuivekenskerkestraat, Sint-Pieters Church
Stuivekenskerke, Diksmuide
Coordinates
GPS-Reference R5413 - STUIVEKENSKERKE - Sint-Pieterskerk
DMSX N 51°04'37.8'' - E002°49'31.1''
DMX N 51°04.630' - E002°49.518'
D N 51.077171° - E002.825293°
UTM 31U E 487761 N 5658421
GOOGLE EARTH 51 04.630 N, 002 49.518 E
Maps
• Mapquest
Related links
Other items in Stuivekenskerke