Untitled
Practical info
Location
Stuivekenskerke, Diksmuide
Date
07/07/1957
Coordinates
GPS-Reference R5997 - STUIVEKENSKERKE - Oud-Stuivekens, O.L.-Vrouwhoekje
DMSX N 51°03'31.8'' - E002°49'56.1''
DMX N 51°03.530' - E002°49.935'
D N 51.058838° - E002.832244°
UTM 31U E 488243 N 5656381
GOOGLE EARTH 51 03.530 N, 002 49.935 E
Maps
• Mapquest
Info
De ruïne van de O.L.-Vrouwkerktoren werd gerestaureerd en heeft bovenaan een platform met in het midden een cirkelvormige bronzen oriëntatietafel met 35 oriëntatiepunten. De oriëntatietafel werd geschonken door dokter Hemeryck, voorzitter van de verbroedering van het 1ste en 4de jagers te voet. De oriëntatietafel is het werk van Julien Albert uit Antwerpen.
Other items in Stuivekenskerke