Statue of the Holy Mary saved from the fire in 1914
Practical info
Location
Stuivekenskerkestraat, Sint-Pieterskerk
Stuivekenskerke, Diksmuide
Date
15/08/1960
Coordinates
GPS-Reference R5413 - STUIVEKENSKERKE - Sint-Pieterskerk
DMSX N 51°04'37.8'' - E002°49'31.1''
DMX N 51°04.630' - E002°49.518'
D N 51.077171° - E002.825293°
UTM 31U E 487761 N 5658421
GOOGLE EARTH 51 04.630 N, 002 49.518 E
Maps
• Mapquest
Info
Mariabeeld in 1914 door soldaten uit de brandende kerk gered. Op 15 augusutus 1960 plechtig aan de heropgebouwde kerk toevertrouwd.
Other items in Stuivekenskerke