'First stone' of the King Albert-memorial
Practical info
Location
Aan de linkerkant van de toegang tot de wandelgalerij.
Nieuwpoort, Nieuwpoort
Date
08/08/1937
Ground - aerial
Coordinates
GPS-Reference R6095 - NIEUWPOORT - Eerste steen Koning Albert I-gedenkteken Nieuwpoort
DMSX N 51°08'09.5'' - E002°45'21.2''
DMX N 51°08.158' - E002°45.354'
D N 51.135967° - E002.755900°
UTM 31U E 482921 N 5664973
GOOGLE EARTH 51 08.158 N, 002 45.354 E
Maps
• Mapquest
Info
“Die VIII Augusti MCMXXXVII positus est hic primarius lapis”.
Other items in Nieuwpoort