Memorial plaque 'Elisabethae Reginae'
Practical info
Who/What
Queen Elisabeth of Belgium
Location
Tegen de achterkant van de toegang tot het gedenkteken koning Albert I
Nieuwpoort, Nieuwpoort
Ground - aerial
Coordinates
GPS-Reference R6132 - NIEUWPOORT - Gedenkplaat Elisabethae Reginae
DMSX N 51°08'09.6'' - E002°45'21.1''
DMX N 51°08.160' - E002°45.352'
D N 51.136000° - E002.755867°
UTM 31U E 482919 N 5664977
GOOGLE EARTH 51 08.160 N, 002 45.352 E
Maps
• Mapquest
Info
Een rechthoekige bronzen reliëfplaat toont een voorstelling van koningin Elisabeth die een gewonde soldaat verzorgt. Onder de reliëfplaat hangen de letters met de woorden "Elisabethae Reginae". Daaronder hangt een bronzen gedenkplaat met de volgende teksten : "1918", een lauwerkrans met de initialen "LNS", "1968" "AD PERPETUAM SACRIFICII MEMORIAM" "Gedurende acht en dertig jaar heeft het nationaal herinneringsverbond de jaarlijkse nationale bedevaart der oud strijders op de sluizen van de IJzer ingericht en beschermd." "Pendant trente huit ans, la ligue nationale du souvenir a organisé et patronné le pélérinage national annuel des anciens combattants sur les écluses de l'Yser."
Extra information
Dit monument is een initiatief van de Nationale (Oud-)Strijdersbond die sinds vele jaren wenste aan de IJzer een nationaal monument op te richten ter herdenking van de IJzerslag van 1914, equivalent van de officiële Franse (Verdun) en Britse (Thiepval, Menenpoort Ieper) monumenten. Het initiatief kwam pas van de grond toen Koning Leopold III zelf, op 24 mei 1934 een brief richtte tot Eerste Minister Ch. De Broqueville, die tevens voorzitter was van het Nationaal Comité voor de oprichting van monumenten ter ere van Koning Albert. In zijn brief verzette Leopold III zich tegen het inzicht van het Nationaal Comité om in elke provincie één enkel monument ter ere van Koning Albert op te richten en verklaarde zich, mede namens de hele koninklijke familie, voorstander van de oprichting van één nationaal monument te Brussel, onder de vorm van een bibliotheek, de huidige Albertina, "buiten het historisch IJzermonument, dat de oud-soldaten willen oprichten tot nagedachtenis van hun aanvoerder, en buiten het landschap van Marche-les-Dames dat voor immer ongeschonden zal blijven". De eerste steen werd gelegd op 8 augustus 1937 en de onthulling had plaats in aanwezigheid van de hele koninklijke familie op 24 juli 1938, telkens tijdens de jaarlijkse plechtigheid ter herdenking van de IJzerslag. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Other items in Nieuwpoort