Memorial in remembrance of the victims of Kemmel
  • De gedenkplaat op het gedenkteken.
Practical info
Who/What
Militaire en burgerlijke slachtoffers van Kemmel
Location
Polenlaan
Kemmel, Heuvelland
Coordinates
GPS-Reference R5429 - KEMMEL - Gedenkteken slachtoffers Kemmel
DMSX N 50°47'00.8'' - E002°49'39.0''
DMX N 50°47.013' - E002°49.650'
D N 50.783556° - E002.827500°
UTM 31U E 487839 N 5625770
GOOGLE EARTH 50 47.013 N, 002 49.650 E
Maps
• Mapquest
Info
De militaire en burgerlijke slachtoffers van Kemmel van beide wereldoorlogen worden herdacht op een bronzen en een hardstenen gedenkplaat. Deze beide platen hangen in een nis boven een podium tegen een gele bakstenen muur.
Extra information
Technische beschrijving : Op een cementen podium met twee treden en een plint staat een gele bakstenen muur, met twee vlakke pilasters opzij gesteund door twee concave steunmuurtjes. Het hoofdgestel heeft een zware geprofileerde kroonlijst. In het midden in een nis, bovenaan afgeboord met een tandlijst, hangen een bronzen en een hardstenen gedenkplaat. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)