Gedenkkruis voor Major William Redmond
  • Detail van het kruis. Major William Redmond sneuvelde op 7 juni 1917.
Praktische info
Wie/Wat
W.H.K. Redmond
Situering
Godschalckstraat (naast Hospice British Cemetery)
Loker, Heuvelland
Coördinaten
GPS-Referentie R5443 - LOKER - Gedenkkruis Major William Redmond
DMSX N 50°46'44.2'' - E002°46'45.8''
DMX N 50°46.737' - E002°46.763'
D N 50.778946° - E002.779382°
UTM 31U E 484445 N 5625266
GOOGLE EARTH 50 46.737 N, 002 46.763 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Major W.H.K. Redmond ligt begraven onder een gebeeldhouwd kruis binnen een perkje afgebakend door ijzerzandsteen. Het kruis draagt volgende opschriften : "Major W.H.K. Redmond 6th Batt. Royal Irish Rgt Killed in Action" "7-6-1917", "R.I.P.". Majoor William Redmond, Member of Parlement Ierland 1914. Het Ierse eiland maakt volledig deel uit van Groot-Brittannië en dat veroorzaakt snel oplopende interne spanningen. Radicale nationalisten eisen een totale afscheuring. Meer gematigden pleiten voor zelfbestuur of Home Rule. De hoofdzakelijk Noord-Ierse Unionisten verzetten zich echter met hand en tand tegen elke vorm van zelfstandigheid. De Irish National Party, onder leiding van de invloedrijke nationalist John Redmond, krijgt in 1914 eindelijk een wet door het Britse parlement die het langverwachte zelfbestuur vorm moet geven. De Eerste Wereldoorlog gooit roet in het eten en de wet wordt uitgesteld. Redmond blijft loyaal tegenover de Britten en roept zijn landgenoten op om dienst te nemen in de 16e Ierse Divisie. Zijn broer William, prominent parlementslid voor de Irish Party, ondersteunt deze rekruteringscampagne voluit. In een bevlogen toespraak vanop het balkon van het Imperial Hotel in Cork engageert hij zich met de legendarische woorden 'old as I am, and grey as are my hairs, I will say: don't go, but come with me'. William Redmond wordt kapitein, later majoor, bij het zesde bataljon Royal Irish Regiment. Hij blijft ook actief in het Britse parlement. In zijn laatste indrukwekkende tussenkomst in Westminster roept hij de Ieren op om een voorbeeld te nemen aan de samenwerking in de frontlijn tussen de voornamelijk protestantse 36ste Ulster divisie en de hoofdzakelijk katholieke 16de Ierse Divisie. Tijdens de mijnenslag van 7 juni 1917 raakt hij bij de bevrijding van Wijtschate vlakbij de Maedelstede Farm gewond door granaatscherven. Een een voormalig politiek tegenstander, soldaat John Meeke, snelt ter hulp. Hij neemt het 56-jarige parlementslid op zijn schouders en probeert hem te evacueren. Bij deze poging wordt hij zelf geraakt maar slaagt er toch in de majoor door collega's te laten wegbrengen. Voor deze actie zal Meeke later de Military Medal ontvangen. Kort daarna sterft William Redmond in een hulppost in Dranouter. Hij wordt begraven in de kloostertuin van Loker. De Ierse nationalist, die op het einde van zijn leven steeds meer pleitte voor verzoening, ligt nog altijd in een eenzaam graf. (Bron: thematische fietstocht 'De mijnenslag van 1917' - Westtoer)
Extra info
Technische beschrijving : Binnen een omheining afgebakend met paaltjes uit sterk ijzerhoudende zandsteen is een gebeeldhouwd kruis geplaatst met twee basementen van zuilen ernaast. "Major W.H.K. Redmond 6th Batt. Royal Irish Rgt Killed in Action" "7-6-1917", "R.I.P.". Het gedenkteken is opnieuw opgeschikt, de basementen van de zuilen zijn verwijderd. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Gerelateerde links