Herdenkingsfakkeltocht 11 november in Steenkerke - Steenkerke - 11/11/2016
Een kleine 100 personen, jong en oud, stapten op vrijdagavond 11/11/2016 mee in de herdenkingsfakkeltocht die het Veurnse stadsbestuur voor de derde maal organiseerde ter gelegenheid van 11 november. Een bijna volle maan bij een klare hemel, geen regen, geen wind en lichtjes tegen het vriezen aan.  Het bracht de deelnemers aan fakkeltocht in de juiste serene sfeer om het stoppen van het wapengekletter te herdenken en alle mensen te gedenken die het leven lieten tijdens WOI.

Gids Miguel Bouttry nam het voortouw van de fakkeltocht en nam de deelnemers mee doorheen Steenkerke. Op verscheidene plaatsen hield hij halt om er verhalen vertellen die de mensen in Steenkerke meemaakten tijdens WOI. Zijn verhalen werden telkenmale aangevuld met het voorlezen van gepaste teksten door leerlingen van de lagere school van Steenkerke. Iedereen was het er over eens. Het was een 'mooie' herdenkingstocht die de mensen deed stilstaan bij de gruwel van weleer... een gruwel die spijtig genoeg vandaag de dag nog altijd deel uitmaakt van ons leven en voor velen dagdagelijkse realiteit is.
 
Burgemeester Peter Roose verwoordde het zo: "Vroeger zei men wel eens: je moet je geschiedenis kennen, om er lessen uit te trekken en fouten te vermijden in de toekomst. Het blijft tot op vandaag waar. Vraag is of de mensheid er iets van opgestoken heeft. We zien dagelijks gruwelijke beelden in onze nieuwsberichten, en we vergeten vaak dat tijdens de wereldoorlogen, we net hetzelfde hebben meegemaakt in onze streek. Daarom zijn herdenkingsplechtigheden als deze ook zo belangrijk. Maar we moeten ook mee met onze tijd. Omdat de levenslessen zouden blijven hangen, moeten we ze op een aangename manier bijbrengen."

Hij vervolgde: "We zijn dit jaar aan onze derde fakkeltocht toe en dit lijkt een succesformule te zijn. We kozen voor Steenkerke omdat we hier een militaire begraafplaats hebben waarvan alle kruisjes ons nog steeds doen denken aan de mensen die soms op gruwelijke wijze aan hun einde kwamen in de Groote Oorlog. We laten de doden voor zich spreken, maar er zijn ook getuigenissen van mensen van hier, die de verhalen bijna tastbaar maken. Want nu lijkt het misschien vreemd, maar Steenkerke speelde toén een belangrijke rol als kantonnement en je had hier ook een infirmerie, waar de gewonden gesorteerd werden. Onze gids voor vandaag is Miguel Bouttry , geruggesteund door personages die onze geschiedenis weer leven inblazen. Ik wil ook de lokale school, de kleine reus, bedanken voor de medewerking en ook al die andere mensen die hielpen om ook déze fakkeltocht, tot een succes te maken. Want een evenement als dit, vergt veel voorbereiding."
 
Pagina aangemaakt door Pascal Jacquemyn - Toerisme.