11 november opnieuw georganiseerd - Vleteren - 11/11/2021
Na één jaar onderbreking door Corona werd de plechtige herdenking aan de oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen opnieuw georganiseerd in Vleteren.

Eerst werden er door burgemeester Stephan Mourisse bloemen neergelegd aan het monument der gesneuvelden in Westvleteren terwijl de trompetter Geert Ampe het “Te Velde “ speelde. Daarna volgde Oostvleteren.

De hoofdplechtigheid – dit jaar in Woesten – werd aangevat met het begeleiden van de genodigden door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Vleteren naar de Sint-Rictrudiskerk. Hier droeg E.H. Dominique Moens de Heilige Mis op.

Bij de aanvang van de mis werden oorlogsbeelden getoond en las Mevr. Marleen Lebbe een tekst voor over de verschillende bloemen die gebruikt worden om de eerste wereldoorlog te herdenken: De blauwe korenbloem voor de Franse strijdkrachten, het vergeet-me-nietje voor de Duitse strijdkrachten, de klaproos of poppy voor de Britse strijdkrachten en tenslotte het madeliefje voor de Belgische strijdkrachten.

De misviering en verdere plechtigheid verliep als volgt:
  •  Als eerste lezing werd een gedicht van Maria Dobler Benemann voorgedragen.
  • Tijdens de offerande zongen de zussen Amber, Jolien en Marlies Huyghe life het liedje “Mag ik dan bij jou” van Claudia De Brey.
  • De consecratie werd opgeluisterd met het “Ten Velde” en tijdens de communie speelde Wim Depoorter doedelzak.
  • Op het einde van de mis werden de namen van de overleden militairen en burgers en die van de oudstrijders  in een montage van Dany Titeca geprojecteerd op een scherm.
  • Tenslotte speelde de organist de “Brabançonne” waarna de plechtigheid vervolgd werd aan het monument der gesneuvelden. Bloemen werden neergelegd en de burgemeester nam het woord.
  • Na het spelen van de “Branbançonne” en de “Vlaamse Leeuw” werd de stoet ontbonden.
Westvleteren

WOE_2021-11-11_07

WOE_2021-11-11_10

Oostvleteren

WOE_2021-11-11_17

WOE_2021-11-11_21

Woesten

WOE_2021-11-11_25

WOE_2021-11-11_30

WOE_2021-11-11_32

WOE_2021-11-11_42

WOE_2021-11-11_45

WOE_2021-11-11_53

WOE_2021-11-11_65

WOE_2021-11-11_69

WOE_2021-11-11_74

WOE_2021-11-11_80

WOE_2021-11-11_84

  Pagina aangemaakt door Titeca Dany.