Plant jouw herdenkingsbloem in Vleteren
18 October 2023 - Vleteren - Bron: Gemeente Vleteren
Plantmoment op woensdag 18 oktober 2023
 
Dit najaar worden er onder de noemer ’50.000 bloemen voor Flanders Fields’ massaal Alliumbloembollen aangeplant, verspreid over de hele Westhoek. In het voorjaar van 2024 wordt Flanders Fields zo omgetoverd tot een paarse bloemenzee. De plantactie kadert in het WO1-herdenkingsproject ‘Landscapes | Feel Flanders Fields’ van Westtoer.
 
Op woensdag 18 oktober is iedereen welkom om mee bloembollen te planten tussen 13.30 en 15.30 uur bij OC De Sceure (ingang dienst toerisme). De nabijgelegen Kortekeer vormde ruim 100 jaar geleden een belangrijk logistiek kruispunt, waar het een komen en gaan was van troepen en materiaal. Trams, legervoertuigen, ziekenwagens en paarden met karren zorgden voor een aanhoudend aan- en afvoeren van manschappen en bewapeningstuigen richting het front. Vluchtelingen trokken er in de eerste maanden van de oorlog gepakt en gezakt verder weg van het strijdgewoel.
 
De Allium of sierui wordt als nieuwe, universele herdenkingsbloem naar voor geschoven, omdat bloemen als de papaver of korenbloem een te sterke link hebben met respectievelijk de Commonwealthlanden en Frankrijk. De sierui is een bloem die gemakkelijk bloeit en die doorlevend is. Ze staat symbool voor bescherming en het afwenden van gevaar.
 
Samen dragen we met dit verbindend vredesproject zorg voor ons herdenkingslandschap. Een krachtige oproep voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.
 
Praktisch
  • Wanneer? Woensdag 18 oktober 2023 – 13.30 uur tot 15.30 uur. Je hoeft niet te blijven van begin tot einde. Kom en ga wanneer het voor jou past.
  • Waar? OC De Sceure – Veurnestraat 4, Oostvleteren
  • Vooraf inschrijven via www.vleteren.be/alliums
  • Breng jouw bollenplanter of plantschopje mee. Draag aangepaste kledij en schoenen.
 
Voor meer informatie over het project ’50.000 bloemen voor Flanders Fields’ en over de andere plantmomenten in de Westhoek, surf naar https://www.toerismewesthoek.be/nl/landscapes/50000-bloembollen

En er werd duchtig gepland door iedereen: