Rededication L.Cpl. Miller & L.Cpl. Burton (Frank Mahieu) - Ieper - 22/03/2022
Today, March 22nd. 2022, two rededication ceremonies were conducted at Ypres Reservoir Cemetery. Each ceremony for two men of the Leicester Regiment. The afternoon ceremony was for the newly identified LANCE CORPORAL ARTHUR BURTON ( Killed 25 July 915) and for LANCE CORPOLAR HORACE WILFRED MILLER ( killed 10 Sept. 1915). They respectively served with the 1/4th and 1/5th Battalion of the Leicester Regiment. A relative of L.Cpl. Miller attended the ceremony, so did military of the Royal Anglian Regiment (that perpetuates the Leicestershires). Same as this morning, Revd. Thomas Wilde, Army Chaplain, conducted the service which was organised by the Joint Casualty and Compassionate Centre. The CWGC provided the new headstones for which they will take care for ever. A representative of the British Embassy, Belgian local civil and military officials were present as were people dedicated to remembrance of the fallen.

WE WILL REMEMBER THEM. REST IN PEACE. KNOWN FOREVER MORE.

Op 22 maart 2022 hadden twee herinwijdingsceremonies plaats op Ypres Reservoir Cemetery. Bij elke ceremonie ging het om twee soldaten van het Leicester Regiment. In de namiddag was dit voor de nieuw geïdentificeerde LANCE CORPORAL ARTHUR BURTON (gesneuveld op 25 juli 1915) en voor LANCE CORPOLAR HORACE WILFRED MILLER ( gesneuveld op 10 Sept. 1915). Ze dienden respectievelijk bij het 1/4th and 1/5th Battalionvan het Leicester Regiment. Een familielid van L.Cpl. Miller woonde de plechtigheid bij, tevens ook militairen van het Royal Anglian Regiment dat de opvolger is van het Leicestershire Regiment. Zoals deze morgen ging  Aalmoezenier, Revd. Thomas Wilde weer voor in de plechtighheid die werd georganiseerd door Joint Casualty and Compassionate Centre. De CWGC voorzag in de nieuwe grafzerken en zal er ook hier voor eeuwig zorg voor dragen. Een vertegenwoordiger van de Britse Ambassade was aanwezig, en tevens Belgische militairen en locale burgerlijke overheden, samen met mensen die de herdenking zijn toegewijd. 


L.Cpl. Horace Wilfred Miller's new headstone. /
de nieuwe grafzerk voor L.Cpl. Horace Wilfred Miller

The folded flag at L.Cpl. Horace Wilfred Miller's new headstone./
De gevouwen vlag op de gragfsteen van L.Cpl. Horace Wilfred Miller


L.Cpl. Arthur Burton's new headstone.


Guard of honour at L.Cpl. Burton's grave. /
erewacht bij L.Cpl. Burtons graf

a view during the ceremony  / een zicht op het gebeuren


standard bearers / vlaggendragers


service conducted by Revd. Thomas Wilde, Chaplain to the Forces /
Revd. Thomas Wilde gaat voor in de plechtigheid
Guard of honour near L.Cpl. Miller's grave / Erewacht bij L.Cpl. Millers graf


prayers and address were said by the Army Chaplain / gebed en toespraak door de aalmoezenier


the relative of L.Cpl.Miller (right) attending the ceremony / L.Cpl. Millers familielid woont de ceremonie bijreading / lezing

Last PostRBL flag salute during the Last Post  / eresaluut door de  standaard van het RBLmilitary salute during the Last Post / militaire groet tijdens de Last Postwreathlaying on behalf to the British Embassy for L.Cpl. Miller /
kranslegging namens de Britse Ambassade voor L.Cpl. Miller

wreathlaying on behalf to the British Embassy for L.Cpl. Burton/
kranslegging namens de Britse Ambassade voor L.Cpl. Burton
wreathlaying by relative of L.Cpl. Miller /
kranslegging  door L.Cpl. Millers familielid


wreathlaying by relative of L.Cpl. Miller / kranslegging  door L.Cpl. Millers familielidwreathlaying for L. Cpl. Miller by the Royal Anglian Regt. /
kranslegging  door  het Royal Anglian Regiment voor L.Cpl. Miller


wreathlaying for L.Cpl. Miller by the Provincial Military Commander of West Flanders /
kranslegging  voor L.Cpl. Miller door de Provincie commandant van West Vlaanderen
wreathlaying for L.Cpl. Miller by the CWGC director Western Europe /
kranslegging  voor L.Cpl. Miller door de CWGC directeur West Europa
wreathlaying for L.Cpl. Burton by the CWGC director Western Europe
kranslegging  voor L.Cpl. Burton  door de CWGC directeur West Europa


wreathlaying for L.Cpl. Miller on behalf of the RBL Ypres branch
kranslegging  voor L.Cpl. Miller names RBL Ypres afdelingwreathlaying for L.Cpl. Burton on behamf of  the RBL Ypres / kranslegging  voor L.Cpl. Burton namens het RBL the relative of L. Cpl. Miller (right) during the ceremony / familielid van L.Cpl. Miller (rechts) tijdens de ceremonie


the collect of the Leicestershire Regt. recited by a Royal Anglian Regt. Officer
het Regimentsgebed van het Leicestershire Regt. wordt voorgelezen door een offcieir van het Royal Anglian Regt


the flag being handed over to the relative of L.Cpl. Miller
de vlag wordt overhandigd aan de familie van L.Cpl. Miller


the relative of L.Cpl. Miller with the flag standing at his grave /
familie van L.Cpl. Miller met de vlag bij graf

L.Cpl. Miler's new headstone and wreaths in his honour / L.Cpl. Millers graf met de kransen ter ere van hem.L.Cpl. Burton's new headstone and the wreaths in his honour / L.Cpl. Burtons nieuwe grafsteen en de kransen ter ere van hemthe members of the Royal Anglian Regt. and bugler of the Rifle Regt. at L.Cpl. Burton,'s grave. 
leden van het Royal Anglian Regt. en klaroener van het Rifle Regt. bij L.Cpl. Burtons graf. reflecting when having a walk at the cemetery between the rows of headstones of the fallen /
refelcteren tijdens een wandeling op de begraafplaats tussen de grafstenen van de gesneuvelden


page made by / pagina aangmaakt door Frank Mahieu