Ramskapelle vrijwaart Parijs van de Duitse inval 1914-1918
Walter Lelièvre, Roger Lampaert
Ramskapelle vrijwaart Parijs van de Duitse inval 1914-1918
Door haar ligging langs de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort speelt de gemeente Ramskapelle a/d IJzer een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zodra de troepen zich achter de IJzer hebben teruggetrokken vallen de eerste granaten op het dorp en begint voor de inwoners een tocht naar het onbekende. Kinderen komen terecht in schoolkolonies en boeren trachten hun veestapel te redden. Sommigen zetten hun leven op het spel wanneer ze hun huis opzoeken om wat bezittingen mee te nemen. Maar Ramskapelle haalt de krantentitels wanneer de Duitsers op 30 oktober 1914 het dorp innemen maar de volgende dag reeds door de samenwerking van vooral het Belgische 6de Linieregiment en het 16de bataljon Franse Jagers te Voet worden teruggedreven tot achter de spoorwegberm. Een ultieme Duitse poging om door te stoten naar de Franse hoofdstad is hier verijdeld. Nadat de IJzervlakte via de Noordvaart onder water is gezet kunnen de Belgen er stand houden. Een groot deel van de boerderijen vormen eilandjes die als voorposten worden uitgebouwd. Wanneer de inwoners na vier jaar ballingschap naar hun totaal vernield dorp terugkeren staat hen slechts één grote woestenij en een totaal vernield dorp te wachten.

Walter Lelièvre en Roger Lampaert publiceerden reeds enkele boeken over de Eerste Wereldoorlog waaronder "Nieuwpoort. Sleutel tot het IJzerfront" en "Exodus. Nieuwpoort - Ramskapelle - Sint-Joris".

Technische info:
  • Prijs: 30 EUR
  • Auteurs: Walter Lelièvre en Roger Lampaert
  • Uitgeverij De Krijger

Gepubliceerd 11/07/2016.