Verdienstelijke studie over de Zoeaven in Koksijde en regio in WOI