Verdienstelijke studie over de Zoeaven in Koksijde en regio in WOI
25 June 2016 - Koksijde - Bron: Gemeente Koksijde
Van de hand van Michel Piérart verscheen recent het werk Koksijde en de Zoeaven, 1915-1916 i.s.m. de gemeentelijke archiefcommissie. Het boek beschrijft het 14 maanden durend verblijf van de Zoeaven die Koksijde als hun "tijdelijke thuis" beschouwden en die hun leven veil hadden voor het laatste stukje vrije België dat niet eens van hen was. Een verdienstelijke studie die de lezer vertrouwd maakt met die vreemde kornuiten in hun rare kleren waarover tot op heden eigenlijk weinig geweten was.

De Zoeaven waren eenheden van het Franse koloniale leger (opgericht 1830). Het 1ste en 4de regiment die tijdens WO I in Koksijde verbleven, kwamen uit Algerije en Tunesië. Ze droegen een uitbundig uniform: rode ballonbroek, blauwe jas en de rode chéchia (muts) met kwast. De regimenten bestonden vooral uit vrijwilligers: hoogopgeleiden, arbeiders, brouwers, bakkers, muzikanten en voddenrapers vochten zij aan zij, ongeacht hun sociale achtergrond. Ze gaven zonder aarzelen hun leven voor hun makkers, dikwijls in de meest penibele omstandigheden.

Monument

Op pinkstermaandag 21 mei 1934 onthulde burgemeester Houtsaeger het Monument voor de Zoeaven, ter ere van alle Zoeaven die in WO I op Belgische bodem sneuvelden. Het monument is een ontwerp van de Franse architect René Clozier. Sindsdien wordt in Koksijde elk jaar op Pinkstermaandag hulde aan de Zoeaven gebracht.

Bijzondere plaatsen

In zijn boek laat Michel Piérart architect René Clozier, sergeant in het 1ste Zoeavenregiment, aan het woord. Aldus vertelt Clozier over het verblijf van de Zoeaven in Koksijde. Hij neemt de lezer mee naar o.a. de villa’s Zonnig Hoekje/Ravensteen, Quand-Même, Marie-Henriette, het Rozenhof, kamp Bador en andere plekjes. Veel van die plaatsen en gebouwen zijn tot vandaag bewaard gebleven. In de publicatie zijn ook twee wandelingen opgenomen met aandacht voor de bijzondere plaatsen.

Ook andere gemeenten in onze regio komen aan bod: Nieuwpoort, Veurne, Lombardsijde…

Auteur

Schrijver Michel Piérart is geboren in Wallonië, maar woont al jaren in Koksijde. Hij is gepassioneerd door de geschiedenis van Koksijde, vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn grootvader Oswald Michotte stond als protestantse aalmoezenier zijn landgenoten bij in WO I. Joseph Frans Van Hove, grootvader van zijn echtgenote, vocht in de loopgraven van de IJzer. De herinnering aan beide personen indachtig verzamelt Michel Piérart teksten uit gekende bronnen maar ook uit onuitgegeven materiaal, zoals het oorlogsdagboek van generaal Hély d’Oissel, die tijdens de Grote Oorlog in Koksijde en Oostduinkerke verbleef.

De Grote Oorlog blijft dus schrijvers inspireren en ook Michel wil zijn kennis en verzameling graag delen met het bredere publiek.

Fiche

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, kaarten, documenten enz. uit die tijd. Verschillende archivalia worden zelfs voor het eerst gepubliceerd. Een aanrader voor iedereen die zich interesseert voor WO I en/of de geschiedenis van Koksijde-Oostduinkerke.

Koksijde en de Zoeaven 1915-1916 is uitgegeven door de gemeentelijke archiefcommissie. Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie zijn te verkrijgen in het gemeentearchief, Zeelaan 303 (verdieping -1). Prijs 12 euro.

Foto van de auteur: rechts Michel Piérart, auteur van het nieuwe boek "Koksijde en de Zoeaven 1915-1916".