Herinneringsproject “Cleppers” in Hoogstade
26 maart 2015 - Hoogstade - Bron: Gemeente Alveringem
In het Gasthuis Clep in Hoogstade heeft van 4 april tot en met 3 mei 2015 het herinneringsproject “Cleppers” plaats. Met diverse tentoonstellingen, demonstraties, voordracht en theater wordt het veldhospitaal uit de Eerste Wereldoorlog opnieuw “geactiveerd”.Oorlog in het Godshuis 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het “oude mannenhuis” Clep in Hoogstade ingericht als veldhospitaal. De bejaarde bewoners moeten plaats maken voor zwaargewonde soldaten. Net 100 jaar geleden beleeft het zijn meest hectische periode. Tijdens de Tweede Slag om Ieper, met de eerste Duitse chloorgasaanval op 22 april 1915 nabij Steenstrate, worden er honderden slachtoffers naar Clep geëvacueerd. Dag en nacht worden er operaties uitgevoerd. Tussen januari 1915 en oktober 1918 zijn er meer dan 6.500 Belgische militairen verzorgd waarvan er 1.320 zijn gestorven.

Met tal van foto’s en attributen wordt een beeld geschetst van de medische verzorging en het reilen en zeilen in het veldhospitaal.
 
X-stralen aan het front
 
Al staat de radiologie bij het begin van de Eerste Wereldoorlog nog in de kinderschoenen, toch ontwikkelt deze techniek zich snel tot een belangrijk hulpmiddel om oorlogsslachtoffers te behandelen. De beroemde Frans-Poolse natuur- en scheikundige Marie Curie brengt, samen met haar dochter Irène, de X-stralen aan het front.

De tentoonstelling, tot stand gekomen met de medewerking van het Belgisch Museum voor Radiologie, focust op het groot belang van het röntgenonderzoek in de oorlogschirurgie en op de onvermoeibare inzet van de Nobelprijswinnaars Marie en Irène Curie, onder meer in Hoogstade.
 
Pionieren met de radio
 
Op 10 maart 1900 verzorgde Marconi een demonstratie met TSF (télégraphie sans fil) “telegrafie zonder draad” in het paleis te Brussel. In opdracht van koning Leopold II bouwde Marconi een zendstation in villa ‘Les Pavots’ te De Panne. Het station kwam in de lucht op 4 november 1900. Hiermee behoort ons land tot de koplopers op vlak van maritieme radio. Het kuststation verzorgde een permanente radioverbinding met de ‘mailboten’ op de lijn Oostende-Dover. Reeds in januari 1901 konden dankzij radio-uitzendingen mensen gered worden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde radio een belangrijke rol. Met de zogenaamde vonkenzenders konden de hogere officieren van op veilige afstand door middel van morse signalen communiceren en belangrijke informatie uitwisselen met het front.

In de tentoonstelling van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA), verrijkt met een uitgebreide fotoverzameling van Guido Nys, komt deze vroege manier van communicatie uitvoerig aan bod. Van op de historische site Clep zal de UBA-afdeling Ieper, onder het roepteken ON15CLEP, radiocontacten maken met zendamateurs over de hele wereld. Dit gebeurt op zaterdag, zondag en feestdagen en op verzoek voor groepen.
 
Gevleugelde helden
 
Postduiven hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze worden door alle strijdende partijen massaal ingezet als trouwe postbode of als supersnelle spion. Naar schatting zijn er in de Grote Oorlog meer dan 100.000 duiven in de strijd gegooid.

Een unieke fotocollectie, het levenswerk van Claude Louies uit Grez-Doiceau, brengt hulde aan deze gevleugelde oorlogshelden. De verzameling wordt aangevuld met originele stukken uit de collectie van Joseph De Scheenmaecker van het duivenkweekstation Natural en de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond.

12 minuten over Vrede
 
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) hebben naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, twaalf ultrakorte animatiefilms met bijhorende gedichten laten creëren rond het thema “vrede”. Dit resulteerde in de collectie “12 minuten over Vrede”. De films, telkens één minuut lang, hebben verschillende invalshoeken en erg uiteenlopende stijlen en technieken. Titus  De Voogdt leest de bijpassende gedichten.

De collectie loopt momenteel op diverse internationale filmfestivals. Ook Canvas zond de animatiefilmpjes uit en Kinepolis nam de 12 korte filmpjes op in het voorprogramma van haar Vlaamse bioscopen. We zijn dan ook heel fier om u, in het kader van het herinneringsproject “Cleppers”,  deze unieke collectie te laten zien in de kapel van het voormalig veldhospitaal Clep in Hoogstade.
 
De betrokken partners willen met dit unieke initiatief de samenwerking tussen de Fondsen en verschillende actoren in de sector (Kinepolis, Canvas, uitgeverijen) stimuleren. Met dit project willen ze opkomend talent en minder evidente genres (poëzie en animatiekortfilm) in de kijker zetten via krachtige platformen. De context van de publieke herdenking van de Eerste Wereldoorlog biedt daartoe een prachtige aanleiding.

Nocturnes

Marie en Irène Curie in Hoogstade’

Op dinsdag 7 april om 20.00 uur in Clep.

Causerie door Roseline Debaillie, westhoekgids en auteur van het boek « Marie & Irène Curie en ‘la Brave Petite Belgique’ ». Tickets €3

Whizzz Bang

Verpleegster tussen front en achterland
Theater Leen Persijn
Op vrijdag 17 april om 20.00 uur in Clep.

Muzikale theatermonoloog over een jonge, levenslustige verpleegster in de Groote Oorlog. ‘Sister Angel’ wordt ondergedompeld in de misère van de oorlog, maar ook in hartstocht, mededogen, verliefdheid en moed. Met de muzikale ondersteuning van Eddy Peremans vult Leen Persijn haar monoloog aan met beklijvende liedjes uit en over de Eerste Wereldoorlog.

Tickets €5VVK, €6 ADD


Voor het project  ‘Cleppers’ worden de deuren van het gasthuis Clep uitzonderlijk geopend voor individuele bezoekers, scholen en groepen. Schoolkinderen van de derde graad van het basisonderwijs kunnen in de periode van 20 tot en met 30 april 2015 demonstraties van de UBA Radio Amateurclub Ieper bijwonen. Ze kunnen zelf aan de slag gaan met morsetekens en een speurtocht houden doorheen de tentoonstellingen. De toegang is volledig gratis!

Wenst u met de klas of groep een bezoek te brengen aan ‘Cleppers’? Neem contact op met ons!
 
Organisatie, info en tickets: Dienst Toerisme en Cultuur, St. Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem, 058 28 88 81 – cultuur@alveringem.be, www.alveringem.bewww.oorlogserfgoedalveringem.be