Liederen over oorlog, vrede & herinnering
06 June 2018 - Oeren - Bron: Gemeente Alveringem
Het koorconcert in de Apolloniakerk te Oeren vindt plaats op zondag 24 juni 2018 om 15.30 uur en duurt ongeveer één uur. De toegang is gratis. Tijdens dit concert brengt het Gemengd Koor Canticorum uit Adegem, o.l.v. dirigent Jan Wauters, muziek uit verschillende periodes en in verschillende stijlen uit het rijke koorrepertorium, maar ook nieuwe liederen. Er wordt vooral gestreefd naar veel afwisseling, zodat de luisteraar geboeid blijft tot het einde. De liederen handelen over oorlog, vrede en herinnering.Het Gemengd Koor Canticorum heeft een lange traditie in het muzikaal verzorgen van Canadees-Pools-Britse herdenkingsplechtigheden op de Canadese militaire begraafplaats in Adegem en de viering op 11 november. Het koor bestaat uit net geen 50 zangers en verzorgt de uitvaarten en een aantal ‘speciale’ vieringen (o.m. op hoogdagen) in de kerk van Adegem. Een kern van het koor fungeert ook als aanzingkoor in de wekelijkse liturgische vieringen. De laatste jaren verzorgt de groep meer en meer concerten waarop profane liederen worden gebracht. Een evocatieconcert met gospelliederen, live jazzmuziek en achtergrondprojectie n.a.v. de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amerika liet driemaal het cultureel centrum in Adegem vollopen. Canticorum heeft ook een programma met liefdesliederen uit alle periodes van de muziekgeschiedenis.

Op zondag 24 juni 2018 bezoeken de koorleden een aantal plaatsen die nauw verbonden zijn met WOI: Tyne Cot Cemetery, Memorial Museum Passchendaele 1917, Essex Farm Cemetery, Belgische militaire begraafplaats in Oeren, waar de Adegemnaar Jules De Vusser begraven ligt.
 
Mens  & Vrije Tijd | Dienst Toerisme en Cultuur – 058 28 88 81 – cultuur@alveringem.be