Kerktoren in Zonnebeke ingehuldigd als uitkijkpunt