Families geëxecuteerde soldaten vragen excuses
28 oktober 2013 - Pollinkhove - Bron: De Klaproos
Een eeuw wachten op excuses
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden elf Belgische soldaten, waarvan acht in de Westhoek, gefusilleerd door een vuurpeloton. Nu vragen familieleden aan de federale regering om toe te geven dat bij negen processen, nl. van zij die wegens lafheid of desertie veroordeeld werden, het krijgsgerecht kapitale fouten maakte. Hierdoor kregen deze jongens geen eerlijk proces. Ze baseren zich hiervoor op het boek "De dood met de kogel" (2008) van Siegfried Debaeke.
 
Het VRT-journaal en Terzake lieten op 21 oktober 2013 Marie-Rose Delahaye, wiens oom in Pollinkhove gefusilleerd werd, aan het woord. Het interview werd opgenomen bij de kapel waar de executie op 4 mei 1915 plaatsvond.
 
Vraag voor verontschuldigingen: http://www.grootvadersoorlog.be