Landschapswacht renoveert Pool of Peace
04 October 1999 - Wijtschate - Bron: Het Nieuwsblad
Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, de provincie West-Vlaanderen en Talbot House Poperinge ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar rond onderhoud en herinrichting van de Pool of Peace in Wijtschate. In gemeenschappelijk overleg pakken de drie instanties problemen rond de waterplas aan zoals sluikstorten, een dalend waterpeil en een gebrek aan comfort voor de toeristen. Het actieplan 1999-2000 kost 300.000 frank.

"De problemen rond de Pool of Peace dateren al van in de jaren '80. De plaats bleek uiterst geschikt voor sluikstortingen. Het waterpeil daalde, want landbouwers gebruiken de vijver als een reservoir. Bepaalde struiken zorgden voor een overwoekering, de oeverse erodeerden of waren glibberig door de modder, er gebeurden zelfs illegale barbecuefeestjes", aldus Jan Louagie, secretaris van de vzw Talbot House Association.

Samen met de partners, het RLWH en de provincie, moeten die problemen zo snel mogelijk van de baan. "Wij willen de Pool of Peace zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat. De site moet rust uitstralen en opnieuw een bezinningsoord worden,", aldus voorzitter van de vzw Noel Cornick.

De partners zorgen voor de opmaak en de uitvoering van een beheersplan. Ze stellen ook een onthaal- en begeleidingsplan voor de bezoeker op. De site wordt gerenoveerd : er komt een betere toegang, de oevers worden beschermd en er gebeurt een plantenbeheer. De landschapswacht voert ook geregeld onderhouds- en beheerswerken uit en inventariseert de natuurwaarden. Het Instituut Helige Familie, afdeling toerisme, kiest de site uit als onderzoeks- en werkplaats (voor de lessen aardrijksunde en milieuleer).

Aanplantingen

"Tijdens het eerste werkjaar voorziet de dienst Natuur van de provincie 130.000 frank voor ecologische projecten waaronder aanplantingen. De provincie investeert ook 117.000 frank om het onthaal voor de bezoekers te verbeteren met zittreden en een nieuwe afsluiting. Talbot House zelf betaalt 80.000 frank om de toegang met kasseien te plaveien", aldus Dirk Cuvelier, coördinator van het RLWH. De werken zelf worden uitgevoerd door de landschapswacht van het RLWH.

"Dit is een van de projecten die op langere termijn een overkoepeling verdienen onder de naam vredespark. Het project John McCrae in Ieper, Bayernwald in Wijtschate of de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort zijn andere voorbeelden. In deze sreek is duidelijk nood aan zo'n overkoepelende structuur die al die kleine projecten ter conservatie kan centraliseren en perfect beheren", aldus gedeputeerde Jan Durnez.